NAMSOS: Dermed ser det ut til at administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig A. Slørdal følger rådene fra fagpersoner i sykehusene – og anbefaler RHF-styret å beslutte ny utsettelse av utrullinga av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.

Det er imidlertid ingen garanti for at styret i Helse Midt-Norge vedtar direktørens anbefaling, men sentrale fagpersoner i helseforetakene har anbefalt at det tas høyde for at feilretting og endringer av Helseplattformen vil ta tid, og at det er nødvendig å utsette ytterligere innføring i sykehusene til høsten 2023.

Etter det NA forstår skal det i tillegg anbefales at innføringa i Helse Møre og Romsdal utsettes til april 2024.