HØYLANDET: Navneendringa skal behandles i kommunestyret tirsdag, og følger de folkevalgte innstillinga, får Liv Elden Djokoto ny stillingstittel som kommunens øverste administrative sjef.

Ny kommunelov

Den nye kommuneloven trådte delvis i kraft da det sittende kommunestyret ble konstituert, mens noen deler av loven trådte i kraft i 2020.

I den nye loven betegnes den administrative topplederen i kommunen som kommunedirektør. Tittelen ble av lovutvalget ansett for å være kjønnsnøytral, og identifiserer ansvar i hierarkiet og vil bli forstått av offentligheten.

Det er ikke satt krav om at tittelen rådmann skal fjernes, men kommunen blir oppfordret til å bruke tittelen kommunedirektør.

Tittelen rådmann ble innført ved kommunelovene i 1938. Lovendring i 1980 ble fellesbetegnelsen administrasjonssjef brukt.

Anbefaling

De aller fleste kommuner har siden da benevnt den administrative topplederen for rådmann. I den nye kommuneloven blir det anbefalt at kommunene bruker tittelen kommunedirektør.

Kommunelovutvalget foreslo lovfesting av tittelen, men dette ble ikke fulgt opp av departementet.

Tittelen er fremdeles valgfri. Departementet pekte likevel på hvilke hensyn lovutvalget la til grunn for sitt forslag, og kommunen blir oppfordret til å bruke den kjønnsnøytrale tittelen som loven selv bruker på stillinga.

– Vi er i gang med en rullering av ulike reglement, blant annet delegasjonsreglementet hvor, politisk nivå delegerer til administrasjon, og i den forbindelse kjennes det naturlig at en vurderer hvilken tittel skal Høylandet kommune bruke på sin administrative toppleder. Kommunelovens benevnelse er kjønnsnøytral, og tittelen kommunedirektør er en tydelig benevnelse av administrasjonens toppleder. Det forslås derfor at tittelen rådmann går ut, og at Høylandet kommune bruker tittelen kommunedirektør som benevnelse av administrasjonens toppleder i kommunen, vurderer rådmann Liv Elden Djokoto.