RØRVIK: Et sentralt punkt i forbindelse med kommunesammenslåingen av Nærøy og Vikna har vært statusen til Kolvereid og Rørvik.

Forutsetningene som ble lagt, tilsier at de to sentrene har ulike kvaliteter, men at de skal ses på som likeverdige.

– Siden Kolvereid har bystatus, finner kommunedirektøren den naturlig at også Rørvik får en slik status. Statusen har ingen praktisk betydning, men bør ha en viss symboleffekt både utad overfor det øvrige omlandet og internt i kommunen, skriver kommunedirektøren i saksframlegget.

Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet torsdag – og nå er Rørvik offisielt en kystby, etter å ha blitt kalt det i mange år. Statusen har virkning fra vedtaksdato.

To byer i nye Nærøysund