NAMSOS: – Det kastes vanvittige mengder med fullt brukbare materialer i forbindelse med store rehabiliteringsprosjekter, og det er ei sløsing vi ikke lenger kan være med på, sier daglig leder Øyvind Barland i Birger Pedersen AS.

Selskapet er i full gang med rivinga i forbindelse med rehabilitering av Forsikringsgården i Namsos sentrum. Og i den sammenheng gir de bort brukte bygningsmaterialer til den som vi ha.

– Vi har vel egentlig snakket om dette helt siden vi ble Miljøfyrtårnsertifisert, sier salgsleder Thomas Hasvåg.

– Hvorfor bruker dere ressurser på dette?

– Vi skal ikke bare møte miljøkravene, vi skal være frampå og sette klima, miljø og gjenbruk i system , og vi tror det er kun et spørsmål tid før det blir krav om gjenbruk/ombruk i forbindelse med byggeprosjekter. Det jobbes blant annet med å få på plass forskrifter for resertifisering av stål, og det tolker vi som et tydelig signal, sier han.

Barland sier at han tror de er blant de første i Namdalen med å sette dette i system.

– Og det er viktig å få med at de materialene vi gir bort, er produkter som har tilnærmet de samme fysiske egenskapene de hadde som nye. Avfall blir sendt til gjenvinning, sier han.

Kom og hent

– Hva er det dere gir bort?

– Glasspaneler, innerdører, isolasjonsmaterialer, gipsplater og konstruksjonsvirke er typiske eksempler på ting vi demonterer og sorterer – slik at folk kan gå inn på nett og reservere, og hente dem til avtalt tid, sier anleggsleder Ståle Urdshals.

– Har det vært noen interesse?

– Vi har sikkert hatt en 10–15 stykker innom her i Forsikringsgården etter at vi begynte på denne jobben for et par uker siden, sier han.

– Hvor kan folk finne ut om det er noe de vil ha?

– På nettsida vår har vi lagt inn en egen lenke til noe vi har kalt "bptorget", hvor vi legger ut det som er tilgjengelig, sier Barland.

Barland understreker at de ikke skal drive bruktbutikk.

– Vi er underlagt strenge krav til sortering av bygningsavfall, men når det likevel må sorteres er dette en vinn-vinn situasjon, sier han.

– Sparer dere mye på at dere slipper å levere avfall?

– Nei, dette er i beste fall et nullsumspill hvis vi teller kroner og øre, men hvis vi ser det i et større perspektiv, mener jo vi at hele samfunnet tjener på at ting blir ombrukt i langt større grad enn det som har vært vanlig til nå, sier han.

50–60 prosent

– Hvor mye kan ombrukes?

– Jeg har ikke nøyaktige tall, men nærmere 60 prosent av det som ble revet i forbindelse med ombygginga vi holder på med i Namdalshagen ble gitt bort eller solgt til en svært rimelig penge, sier Urdshals

De understreker at gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer og komponenter som er klassifisert som miljøskadelig i en eller annen form er helt uaktuelt.

– Slik at for eksempel gamle lysarmaturer som sikkert noen kunne tenke seg i garasjen, blir sanert og levert til gjenvinning uavhengig om det fortsatt er "brukbart" og fortsatt i bruk mange steder., sier Urdshals.

Barland sier at de også har planer om en egen "nettbutikk" for nye og ubenyttede materialer de ikke kan returnere til leverandør.

– De fleste kjenner seg sikkert igjen i at de må åpne en pakke ekstra for å få nok, enten det er isolasjon eller pakker med noe annet. Slik er det for oss også. Og dessverre blir det ofte sånn at vi tar det med tilbake, legger det i ei hylle og flytter på det noen ganger før det til slutt enten er ødelagt eller så mye i vegen at det blir kastet, sier han

– Kan dere ikke sette det på trappa til byggherren og si værsågod?

– Byggherren vil som regel ikke ikke ha det, men tanken vår er at noen andre kan sikkert ha nytte av en halv rull isolasjon eller en pakke laminatgulv som mangler ett bord, sier han.

– Er det snakk om store volum?

– Nei, ikke på et enkelt prosjekt, men i løpet av et år blir det likevel en del overskuddsmateriale som ingen egentlig vil ha. Og hvis noen kan ha nytte av det, slipper vi at det havner til gjenvinning mens det er helt flunka nytt, sier Barland.