NAMSOS: Støtteordninga Statskogmillionen er særskilt rettet inn mot bidrag til frivillige lag og foreninger. Etter søknadsrunder to ganger i året, får om lag 150 aktiviteter ekstra medvind.

– Man fyller ut et enkelt søknadsskjema på nettsidene våre nå i løpet av august. Deretter plukker vi raskt ut gode forslag i hele landet som vil løfte friluftslivet sammen med oss, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

Statskog skriver i en pressemelding at Statskogmillionen går til tiltak og aktiviteter som fremmer friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur. Mange av søknadene handler om penger til turutstyr, tilrettelegging eller støtte til en aktivitet i by eller bygd. Støtteordninga har to støttebeløp: 5.000 og 10.000 kroner.

Statskog informerer også om at ordninga er spesielt aktuell for mange av de små prosjektene som frivilligheten jobber med, og at dette kan være innkjøp av kanoer, aktivitetsdager, bålplasser, rasteplasser, stiryddig og andre formål.