Nå kan du søke tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid

TILSKUDD TIL BEDRE HELSE: Trøndelag fylkeskommune opplyser at søknadsfristen går ut 1. februar og at du kan søke om inntil 200.000 kroner.

TILSKUDD TIL BEDRE HELSE: Trøndelag fylkeskommune opplyser at søknadsfristen går ut 1. februar og at du kan søke om inntil 200.000 kroner.

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører kan nå søke om inntil 200.000 kroner fra Trøndelag fylkeskommune.

DEL

TRØNDELAG: Søknadsfristen er 1. februar, og fylkeskommunen melder at søknaden skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Minste søknadssum for tilskudd er 10.000 kroner, og maksimal søknadssum er 200.000 kroner.

Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger.

Disse prosjektene støttes:

  • Prosjekt som retter innsatsen mot samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse
  • Samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører som kan gi langsiktige positive virkninger på folkehelsa
  • Nyskapende virksomhet og utviklingsprosjekt innenfor folkehelsearbeid
  • Prosjekt som fremmer helse og forebygger sykdom hos folk flest

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken