Antall vogntog med laks fra ytterdistriktet øker kraftig, og igjen blir vi minnet på at mange av disse ikke takler vinterlige kjøreforhold. Dårlig materiell, sjåfører uten erfaring og dårlige veger er en farlig kombinasjon. For oss andre bilister skapes det dessuten livsfarlige episoder når nysnø virvles opp bak vogntogene og fullstendig ødelegger sikten. Flere ganger i vinter har jeg vært nødt til å bråstanse bilen for å unngå ulykker.

Både trafikksikkerhetsmessig og miljømessig er tida nå overmoden for å få fart på alternativ frakt av laks sjøvegen til kontinentet!

Jeg har med stor interesse fulgt planene til Kysthavnalliansen om frakt med conteinerskip fra norskekysten til havner lenger sør i Europa. I 2020 gikk det første skipet med fersk laks fra Kråkøya i Nærøysund via Hitra til Nederland. Etter det jeg har lest, kan ett skip av denne typen erstatte 100 vogntog. Dermed vil vogntogtrafikken fra yttersdistriktet og langs E6 sørover kunne reduseres betraktelig. Med miljøvennlig energi til å drive nye og moderne skip vil samtidig utslippene også bli tilsvarende redusert.

Kysthavnalliansen består av fire midtnorske havneselskap, som igjen eies av 34 kommuner. Både havneselskapene, havbruksnæringa og transportnæringa på land har sammen med politikere lokalt og regionalt stått bak planene om sjøverts transport. En av utfordringene med bruk av skip er logistikk og nok mengde frakt i retur fra Europa til norskekysten. Fra sentrale politikere har jeg fått signal om at også dette ser ut til å løse seg.

Så hvor står arbeidet med etablering av alternativ frakt på sjøen? Jeg registrerte at også lederen i Pensjonistpartiet i Trøndelag, Svein Otto Nilsen, etterlyste påtrykk fra blant annet Nærøysund kommune om fortgang i prosessen. Det har vært merkelig stille om saken den siste tida. Her må både redere, havbruksnæring og myndighetene gjennom Statens vegvesen gå sammen og sørge for framdrift i arbeidet. Midt-Norge har også ekspertise på konstruksjon og miljøvennlig drift av skip.

Og ikke minst etterlyser jeg politisk engasjement i denne sammenhengen. Det er valg i år, og jeg trodde kamp for bedre miljø og trafikksikkerhet ville være en vinnersak for politiske partier i valgåret. Og det hører absolutt til de saker som bør være av betydning for oss lokalt i ytterdistriktet. Én ting er å redusere miljøutslippene, men ønsket om å kunne kjøre bil vinters tid uten å ha «hjertet i halsen» er enda større.

Jeg imøteser med forventning de lokale politikernes synspunkt på hvordan arbeidet med laksetransport til sjøs kan prioriteres og lykkes.