GRONG: Mandag morgen starter Veidekke med utbedring av den eksisterende gang- og sykkelveg langs fylkesveg 7030.

I forbindelse med arbeidet vil fylkesvegen bli innsnevret til ett felt og lysregulert på en strekning på cirka 350 meter.

– Gang-og sykkelvegtrafikken vil bli ledet inn på kjørefelt som stenges for trafikk slik at maskinene skal kunne jobbe på eksisterende gang- og sykkelveg. Det blir montert langsgående sikring for å skille trafikk og gående/syklende samt satt opp gjerder for å skille abeidsområdet fra gang- og sykkeltrafikken, opplyser kommunen på sin nettside. Fotgjengerovergangen fra Hallgotto vil bli stengt når arbeidet pågår.

Arbeidet forventes ferdigstilt i midten av oktober.