(Trønder-Avisa) Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hadde ved lunsjtider mandag et møte med kommuner, FHI, Helsedirektoratet og statsforvaltere om koronasituasjonen.

Som Trønder-Avisa skrev mandag kom det der fram at nye tiltak vil bli presentert av regjeringen allerede mandag ettermiddag eller kveld. Regjeringen bekrefter at de holder en pressekonferanse om situasjonen klokka 20.00.

Hva kommer nå?

Natt til 9. desember trådte nye koronatiltak i kraft. Nå kommer det altså ytterligere innstramminger, under en uke senere.

Det er foreløpig ikke kjent hvilke tiltak som kommer denne gangen, men noen hint har det kommet i løpet av dagen.

– Det kommer vi raskt tilbake til. Vi jobber med dette hver dag og får løpende oppdateringer, og FHI og Helsedirektoratet tetter kunnskapshull. Men det er nå særlig Folkehelseinstituttets analyser av spredningen og veksten i smittetakten som vi legger til grunn for tiltak, svarer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på spørsmål om hvilke tiltak som kommer.

Kontaktreduserende tiltak

Etter alle solemerker vil det bli ytterligere kontaktreduserende tiltak. Arrangementer og kultur ser ut til å bli særlig rammet, får Trønder-Avisa opplyst fra en kilde som har vært tett på den hektiske møtevirksomheten knyttet til koronasituasjonen mandag.

Dagbladet melder at strengere munnbindpåbud og nye begrensninger på idrettsarrangementer og i utelivsbransjen er blant tiltakene som kan komme. Det er også snakk om å stramme inn trafikklysmodellen i skolene nasjonalt.

VG melder at apotekene og Forsvaret trolig blir bedt om å bidra til vaksineringen. I tillegg skal det være aktuelt å korte ned intervallet mellom dose to og tre fra fem måneder til fire og en halv.

– Nærmest en slags unntakstilstand

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) og kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim har begge uttalt seg om tiltakene som kommer mandag.

Wolden beskriver scenarioene som beskrives av FHI og Helsedirektoratet som «skremmende». Det melder Dagbladet.

– Dette krever helt andre grep og tiltak ute i Kommune-Norge som vi forbereder oss på nå. Det som skisseres, er nærmest en slags unntakstilstand. Derfor mener jeg det er uhyre viktig at vi nå samtidig trygger innbyggerne våre på at dette skal vi klare å håndtere både lokalt og nasjonalt, sier han til avisa.

Ottervik, som selv deltok på møtet mandag, bekrefter overfor VG at det vil komme mer inngripende tiltak.

– Vi er varslet om at det vil komme tiltak som vil gripe inn i både samfunnsliv og privatliv. Vi ble forberedt på at vi må skru opp tempoet på vaksinering, og at staten vil bidra til å hjelpe oss der. Det blir kortere intervall mellom andre og tredje dose, sier Ottervik, som legger til at vi må vente og se nøyaktig hva regjeringen kommer med.

Denne skolen tar tidlig juleferie – nå vurderes det samme flere steder på Innherred

Støre bekrefter tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har bekreftet at det vil komme nye tiltak.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier statsministeren til NTB.

Det er særlig den nye, mer smittsomme omikronvarianten som bekymrer. Hittil er det registrert 958 tilfeller i Norge. I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot mellom 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, heter det i den nye risikovurderingen fra FHI.