Namdalen er en vakker region med mange muligheter, men som den nordligste regionen i Trøndelag har man også spesielle utfordringer. Den demografiske utviklinga over tid er negativ i de fleste kommuner og befolkninga er aldrende. Utfordringene for Namdalen er mye likt den man kan finne i kommuner lenger nord.

Det er derfor oppsiktsvekkende at utvalget som har vurdert Inntektssystemet for kommunene har foreslått at kommunene i Namdalen ikke lenger skal inkluderes i Nord-Norge tilskuddet. Dette tilskuddet ble i sin tid utvidet til å gjelde Namdalen nettopp av den erkjennelse at kommunene her har mange av de samme utfordringene som resten av Nord-Norge.

Dette underbygges av distriksindeksen fra både 2017 og 2022, der Namdalen har mer til felles med regioner i Nord-Norge, enn øvrige kommuner i Trøndelag og Sør-Norge. Samlet sett vil det å frata Nord-Norge tilskuddet fra Namdalen bety 118 millioner kroner i reduserte inntekter. Dette vil være dramatisk for kommuner med en allerede presset kommuneøkonomi.

Derfor er også kommunene representert ved Namdal regionråd også klare i sin uttalelse: «Kommunene i Namdalen har fortsatt klart størst likhetstrekk med kommunene i Nord-Norge, og bør derfor også framover følge dagens innretning for distriktstilskudd. Det vil si en videreføring av Namdalstilskuddet på samme nivå som distriktstilskudd Nord-Norge.» Dette er en uttalelse som støttes av samtlige kommuner i regionen.

Les også

Namdalen trenger fortsatt Namdalstillegget

Trøndelag fylkeskommune har beklageligvis ikke kommet med noen høringsuttalelse med støtte til Namdalskommunene. Det er dermed opp til politiske partier over hele det politiske spekteret i Trøndelag å bringe dette inn for deres respektive stortingsgrupper. Rødt Trøndelag støtter Namdal regionråd sitt syn på at Namdalskommunene må få beholde Nord-Norge tilskuddet og Rødt kommer på Stortinget til å løfte inn i behandlingen av saken når den skal opp til behandling i juni.

Herved er oppfordringa sendt til de andre trønderske partilagene og deres stortingsrepresentanter.