I et brev til norske kommuner og regioner har Panasonic, Hydro og Equinor invitert til kamp om lokaliseringa av en batterifabrikk som kan gi opptil 2.000 arbeidsplasser. Nå er en rekke kommuner på Innherred, som Snåsa, Steinkjer, Levanger og Verdal, og en rekke andre i resten av landet i gang med å posisjonere seg i denne kampen. Fristen er kort. Allerede 28. januar må de første melde sin interesse for å kunne være med blant de 10–15 aktuelle som går videre til neste runde.

Namdalen bør komme på banen i denne kampen. Problemet for kommunene på Innherred er at de ikke står samlet om en lokalisering, men at hver enkelt kommune forsøker å selge seg inn selv. I tillegg sliter flere med å møte kravene til plass og strømforsyning. Fabrikken krever nesten en kvadratkilometer tomt og tilgang på vann og kraft.

Her har Namdalen en mulighet – fordi vi står samlet, og har tilgang på både plass og kraft. For eksempel ville Tranmyra i Overhalla vært et bra sted å lokalisere en slik fabrikk. Der er det et stort område som samtidig har tilgang på en av de beste kraftforsyningene i Norge. Det oppgraderte strømnettet fra Statnett møtes der, og vil kunne forsyne ny industri med ren kraft.

Lokaliseringa vil komme alle nabokommunene til gode. Opptil 2.000 arbeidsplasser betyr at alle nabokommunene Namsos, Grong og Høylandet vil måtte samarbeide tett om en slik etablering og bosetting. Nettopp her har kommunene i Namdalen evnet og sett nytten av å samarbeide, og unne hverandre suksess. En slik etablering ville fått svært stort betydning for hele Namdalen, og være med å sikre grunnlaget for både flyplass, sykehus og annen infrastruktur.

Samtidig ville en etablering av en batterifabrikk i Namdalen gi mening på flere måter. Det vil være ny industri basert på bærekraft og ren energi. På Tranmyra finnes allerede et anlegg som vil kunne resirkulere batterier fra elbiler. I Indre Namdal er det mineralforekomster som muligens vil kunne benyttes i batteriproduksjon. Miljøet på Skogmo Industripark har vist at det er mulig å rekruttere fagkompetanse.

Det finnes antakelig flere aktuelle steder i Namdalen der en slik fabrikk kunne vært etablert. Det viktigste er ikke nøyaktig hvor den ligger, men at Namdalen klarer å stå samlet om ei slik etablering. Her må både Namdal regionråd og nyetablerte Namdal næringsforening på banen.