OVERHALLA: – Det er veldig hyggelig at kirkene våre blir tatt godt vare på, og resultatet ble helt strålende, sier leder i meninghetsrådet i Overhalla, Astrid Marie Bakken.

Tidligere i år ba NA leserne våre om å stemme fram Namdalens vakreste kirke. Og Ranem kirke i Overhalla fra 1187 gikk til topps i kåringa med solid margin. Nå har den snart 850 år gamle steinkirka blitt pusset opp utvendig etter alle kunstens regler, og står og skinner i septembersola.

Ansiktsløftning

– Hva er gjort?

– De utvendige overflatene er reparert/restaurert og kalket på nytt etter håndverkstandarder godkjent av Riksantikvaren. I tillegg har vi oljet vindusrammer, skiftet ut og erstattet en del ødelagt takstein, samt påført noen strøk med maling på utvendig treverk, forteller kirkeverge Magne Bergslid.

Det er også gjort mindre reparasjoner på sprekker innvendig. Samtidig har menigheten på dugnad frisket opp dåps-sakristiet, og nå står panelet i våpenhuset for tur.

– Vi må ta det litt etter litt, men vi håper jo at alle som besøker kirka vil glede seg over forandringene, sier Bakken.

Det er omkring 15 år siden det sist ble gjort noen større utvendige arbeider på Ranem kirke. Vedlikehold av kirkebygg er i Norge et kommunalt ansvar.

– Slik at vi søkte Overhalla kommune om penger til prosjektet og fikk bevilget ei investeringsramme på en million kroner, forteller kirkevergen.

Høy kvalitet

– Men det vel ikke bare å gyve løs på en 850 år gammel steinkirke med mørtel og maling?

– Det stemmer, alt må forhåndsgodkjennes. Derfor hentet vi inn bistand av fagekspert Geir Magnussen fra Trondheim (Bakken og Magnussen AS) blant annet for å utarbeide en plan og beskrivelse for hvordan jobben skulle gjennomføres, og også til å følge opp jobben med å kvalitetssikre arbeidet under hele prosjektperioden, sier Bergslid.

Arbeidet ble satt ut på anbud, og jobben ble utført av murmester Magnus Hagen (Steinkjer). Selve jobben ble gjennomført i perioden mai - august.

– Vi er veldig fornøyd med utførelsen av arbeidet som ble gjennomført raskere enn det vi var forespeilet, og godt innafor budsjettet for prosjektet, sier Bergslid.

– Hva betyr det?

– Sluttregnskapet er ikke helt klart, men vi ser ut til å ende på omkring 700.000 kroner, sier han.

I sluttrapporten for prosjektet går fageksperten god for kvaliteten.

– Som rådgivende for kirkevergen er undertegnede svært godt fornøyd med det arbeidet som er blitt utført. Utførende håndverkere og lærling på stedet har vist stor interesse og forståelse for det arbeidet som var beskrevet, skriver Magnussen i sin vurdering.


Stolt

– Hva skjer med det overskytende beløpet?

– Nå skal vi først gjøre opp regnskapet for dette prosjektet før jeg lover bort mer penger. Men om det blir noe til overs er vi lydhøre for gode prosjekter for å ta vare på kirkene våre, smiler ordfører Per Olav Tyldum.

Ordføreren sier at han er veldig glad for at jobben er fullført og legger til at kirkene er en viktig del av identiteten til Overhalla.

– Vi er stolte av kirkene våre og vil jo gjerne at de skal skal framstå som de praktbyggene de er. Dette var et veldig godt prosjekt og da er vi som folkevalgte selvsagt fornøyd når vi ser at pengene på beste vis blir brukt på å ta vare på kulturarven i Overhalla, sier Tyldum.

Bergslid legger til at i løpet av høsten skal det også gjøres arbeid på Skage kirke.

– Det går på komfort og drift. Vi skal blant annet skifte ut en del elektrisk anlegg, og inn med nye ovner og automatisk varmestyring noe som vi håper kan senke strømforbruket og samtidig gi jevnere temperatur i kirka, sier Bergslid.

Ranem kirke