NAMSSKOGAN: – Det har veldig mye å si. Nå kan vi planlegge mer på blant annet behovet for utstyr vi trenger for å utføre oppdragene, vi kan gjøre vurderinger opp mot kompetansebehovet og hvor mye arbeidsfolk vi trenger framover. Samtidig vil det gi oss arbeid på vinterstid, som ofte er dødtid på jernbane, sier Ola Peder Tyldum, daglig leder i Totalprosjekt AS.

Namsskogan-firmaet og Lierne Tre AS er nå to av totalt 23 leverandører som har inngått rammeavtaler med Bane Nor på bygg- og anleggsarbeider i og ved spor over hele landet. Det er inngått totalt tre rammeavtaler, en hver for jernbaneområdene nord, sør-vest og øst.

Avtalene har en estimert verdi på 936 millioner per jernbaneområde. Rammeavtalene har en varighet på åtte år, og det er første gang at Bane Nor inngår avtaler av denne kontrakter over hele landet samtidig.

– Jeg synes vi har fått en fin blanding av leverandører både i størrelse og jernbanefaglig kompetanse med disse rammeavtalene. Vi satser helt bevisst på vår strategi om å utvikle samarbeidet med lokale, regionale og nasjonale leverandører, slik at de kan ta stadig større og mer kompliserte oppdrag på jernbanen, sier Fredrik Kirsebom, direktør for driftsanskaffelser i Bane Nor.

Vil føre til mange forespørsler

Totalprosjekt AS har nå fått rammeavtaler fra Lillehammer og nordover til Bodø, og innenfor dette området der er det igjen delt opp i mindre områder.

– Vi er blant annet på Rørosbanen, og vi har også rammeavtale på Ofotbanen, sier Tyldum.

Akkurat hvor mye kontraktene er verdt for den enkelte entreprenør er ikke gitt på forhånd. Tyldum forklarer hvordan avtalene fungerer.

– En sånn avtale betyr at vi er gradert på ei liste med flere entreprenører. Nordom Dovre står vi på førsteplass mange steder, og det vil si at når Bane Nor skal ha oppdrag utført, så spør de den som står øverst først. Det er ikke noe krav om at den som blir spurt først tar oppdraget, og da blir de under på lista spurt.

Avtalene kan benyttes til bygg- og anleggsarbeider i alle divisjoner i Bane Nor. Arbeidsoppgaver er massefjerning og masseforflytning, grunnarbeider, betong- og støpearbeider, bru og tunnelarbeider, føringsveger, kabelkanaler, forberedende arbeider og fjellsikringsarbeider og fjellrensk med mer. Kort sagt alt som har med infrastrukturen på jernbanen å gjøre.

– Vi er veldig glad for å ha fått avtalen, for det betyr at vi vil få mange forespørsler om oppdrag, sier Tyldum.

Skryter av de ansatte

Namsskogan-firmaet ble startet i 1996, og har fortsatt hovedbasen i Namsskogan. De siste to åra har all virksomheten deres vært innenfor jernbane, og dette er også deres satsingsområde.

I dag har de rundt 65 ansatte, fra Sokndal i sør til Narvik i nord. Daglig leder framhever de ansatte som den viktigste årsaken til at de nå får flere oppdrag.

– Vi er veldig glade for at vi greier å hevde oss blant mer sentrale aktører på området. Kriteriene er ikke bare på pris, men også på utførelse og leveransetidspunkt. Det er arbeidsfolket vårt ute som reklamerer best for oss, og vi er avhengige av dyktige folk – og det har vi. Uten dem hadde vi ikke fått det til.

De ulike entreprenørene har signert avtaler for ulike strekninger innenfor de forskjellige geografiske områdene – derfor har enkelte signert avtaler for flere områder. Her er oversikten for jernbaneområde nord:

 • Banedrift AS
 • Baneservice AS
 • Farbu & Gausen AS
 • Gjermundshaug Anlegg AS
 • Lierne Tre AS
 • Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS
 • Mesta AS
 • Nordnes Narvik AS
 • NRC Norge AS
 • Ospas AS
 • Snøhetta Anlegg DA
 • Totalprosjekt Namsskogan AS
 • Tronfjell Maskin AS
 • Trym Anlegg AS
 • Veidekke Entreprenør AS
 • Winsnes Maskin & Transport AS