Årets lokalvalg er mest sannsynlig et av de viktigste i Namsos historie.

Vi har en befolkningsnedgang den sittende politiske ledelsen ikke makter og snu, vi har en økonomisk situasjon som ser mørk ut for kommunens fremtid og vi har et potensiale når det kommer til verdiskapning som vi ikke utnytter.

Årets valg må og bør handle om konkrete planer og ambisjoner for vi har ikke råd til en periode til med inkompetent styring.

Jeg vet Namsos kan bedre, jeg vet vi har potensiale og jeg vet at noe må gjøres. Dagens situasjon er uholdbar, vi må ta grep. Derfor trenger vi konkrete planer og en ambisjon for og føre Namsos inn i en ny retning.

For vi kan ikke fortsette som vi har gjort under Arbeiderparti-styret. Vi må satse, vi må forbedre, vi må skape og vi må utvikle. For uansett om vi vil det eller ikke så forandrer samfunnet seg hele tiden og vi må henge etter.

Derfor må vi:

  • Forbedre tilbudet til kommunens eldre ved å renovere/oppgradere de sykehjemsplassene vi allerede har og prioritere etablering av nye sykehjemsplasser. I tillegg må vi forsterke og prioritere hjemmetjenesten og aktivitetstilbudet for eldre innad i kommunen.
  • Satse mer på verdiskapning og næringsutvikling, for som kunnskapsminister Tonje Brenna sa «Vi kan ikke vedta lærlingeplasser» derfor vil etablering og utvikling av næringslivet i Namsos kommune være essensielt ikke bare for sysselsetting med også utdanningsløp for yrkesfagelever spesielt.
  • Få kontroll på kommuneøkonomien ved hjelp av kloke og fremtidsrettede beslutninger når det kommer til satsningsområdene til kommunen. F.eks. satse på Namsos som en næringskommune og prioriter etablering og utvikling av næringslivet fremfor bygging av barnehage og milliardprosjekter vi ikke har råd til.
  • Namsos Kommune er mer enn bare Namsos by, vi må satse, utvikle og forbedre hver eneste bygd, tettsted, lokalsamfunn og by for å utnytte Namsos sitt potensiale til sitt fulle og hele.

Når disse punktene er nevnt mener jeg også at Namsos må ta lærdom fra Nærøysunds prosjekt +1000, for hvordan skal vi holde på ungdommen å få de til og flytte hjem etter studiene? Hvordan skal vi snu befolkningsnedgangen som jeg vil karakterisere som Namsos største trussel per dags dato? Svaret er ikke enkelt, men jeg tror at hvis vi har et attraktivt næringsliv og gir hjemflyttere og tilflyttere mulighet til å etablere seg i Namsos gjennom et arbeidsmarked som tiltrekker seg nye innbyggere er vi allerede på god vei.

Namsos Arbeiderparti viser gang på gang at de syns eldreomsorg, skolepolitikk, ungdomspolitikk og næringspolitikk er uinteressante satsningsområder for deres politiske satsning og det er uholdbart.

Namsos Arbeiderparti har ikke har løsningene eller ambisjonene til og fikse våre felles utfordringer, derfor trenger vi et politisk skifte. Vi trenger en politisk ledelse som tar Namsos som helhet på alvor, som vil kommunen godt, for dagens situasjon er preget av ideologi baserte valg som ikke ser innbyggerne, som ikke tilpasser seg Kommunens og innbyggernes behov og som trumfer gjennom vedtak etter vedtak som enten har en skadelig innvirkning på Namsos Kommune eller null relevans for dagens politiske situasjon. De sliter rett og slett med å omstille seg og det går i bunn og grunn utover oss innbyggere.

Kjære innbyggere i Namsos kommune.

Namsos kan bedre!