For noen år tilbake ble mantraet «Namsos kommune - et godt sted å leve» brukt i vår kamp for å beholde ungdomsskoletrinnet her på Otterøya. Dette må gjelde hele Namsos kommune - både sentrum og utkantene.

Den siste tiden har igjen dette blitt aktuelt. Kommunens forslag til ny skolestruktur er ikke bare hårreisende, men også respektløs for oss som har etablert oss i utkanten. For oss som har skapt et trygt og godt liv for våre barn med skole i nærområde og levende bygder. Ved å legge ned skoler på bygda skaper dette utrygghet for våre barn og det er ikke tvil om at folk vil flytte fra grendene.

Det hadde jeg gjort - selv om dette ikke er noe jeg ønsker. Jeg ønsker bare det beste for mine barn- og en busstur til skolen med lengde nærmere en Steinkjer-tur er ikke det beste for mitt barn. I tillegg til å foreslå nedleggelse og stappe alle barn inn i samme skole (jo flere jo bedre) så kuttes det i ressurser. Ressurser som vi som har barn med diagnoser og ekstra utfordringer trenger. Iflg. opplæringsloven 9a har alle barn rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring.

Dette går Namsos kommune nå i mot - både ved å legge ned skoler og kutte i ressursene. For vår del som har ei jente på 11 år med diabetes skaper det en utrygghet både for oss og henne. Diabetes er en komplisert og omfattende sykdom - noe som tydelig ikke alle har forstått. Dette krever oppfølging 24 timer i døgnet. Det er ikke nok å overleve skoledagen, men blodsukker må holdes jevnt og stabilt slik at at man unngår senskader og kan ha fokus på læring. Noe som alle har rett på!

Det er garantert mange der ute som nå går imot skolestart og en hverdag som ikke lenger er like trygt. Det føles urettferdig og utmattende at vi som bor i et av verdens rikeste land må kjempe for at barna våre skal ha det bra! Tar Namsos kommune bort ressursene vil det si at en av oss må over på pleiepenger da oppfølging av diabetes i skoletiden ikke kan kombineres med våre jobber. Sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil vel dette gå mer eller mindre i null?

Og ettersom ressursene kuttes over hele linja - så vil jeg bare anta at dette gjelder flere. Namsos kommune må gå i seg selv og leve etter mantraet de selv har skapt ; Namsos kommune - et godt sted å leve. Dette for hele kommunen uavhengig om du bor på Lund, Elvalandet, Jøa, Bangsund , Otterøya eller sentrum. For pr i dag virker det som om de har glemt dette.