Gå til sidens hovedinnhold

Namsos kommune skal ikke bygge ny barnehage nå

Det er 277 ledige barnehageplasser i Namsos kommune kunne kommunedirektøren opplyse om i desember 2020 (Namdalsavisa 6.12.20). 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kleppen og Fossbrenna barnehage, hvor det går rundt 50 barn for tiden (det er nå 40 ledige plasser i disse barnehagene), er nedslitte og skal legges ned. Det underlige er at et flertall av politikerne i Namsos kommunestyre vil bruke 35 millioner kroner for å bygge en ny barnehage med 60–70 plasser!

All fornuft tilsier at kommunen ikke skal bygge flere barnehageplasser, selv uten å bygge ny barnehage vil vi ha nærmere 200 ledige barnehageplasser! Vi vet også at barnetallet er synkende i årene som kommer, slik at kommunestyrepolitikerne kan ikke lene seg på en ny «babyboom».

Kommunedirektøren begrunner behovet for bygging med at det er behov for sentrumsnære barnehageplasser, men samtidig tar han ikke innover seg at det vil bli flere nedlagte sentrumsnære barnehageplasser hvis det bygges en ny stor barnehage. Vi har allerede fått den første nedleggelsen,- av Vika Barnehage!

Det er muligens slik at flertallet av politikere i Namsos kommune er redd for at den prosentvise andelen av private barnehageplasser skal overstige antall kommunale plassene. Og at det er det som er årsaken at kommunen vil bygge kommunale plasser. Og at kommunen ønsker større egne enheter da det i utgangspunktet skal være rimeligere i drive større enheter,- de private barnehagene får kommunal støtte ut fra kommunenes driftskostnader.

De private driver svært ofte mer kostnadseffektivt enn de kommunale barnehagene, og de private barnehagene i Namsos er ikke store «barnehage maskiner» eid av konsern. De private barnehagene i Namsos er eid av, i all hovedsak (hvis ikke alle i Namsos), kvinnelige gründere som har satset privat kapital og startet sin egen bedrift. Det gjorde de i en tid der Namsos kommune ba om hjelp til å få full barnehagedekning i kommunen.

Nå ønskes de vekk, kun med den begrunnelse av at de er privatdrevet? Hva med holdningen til privatdrevete fastleger? Fysioterapeuter? Tannleger? Skal de også vekk? Nei, det er de kvinnelige barnehagegründerne som skal rammes.

Kommunaldirektøren nevner også sysselsettingsproblematikk, noe som er opplagt med den befolkningsutviklingen vi har i Namsos. Vi vil i fremtiden har behov for færre førskolelærere og lærere, og flere helsearbeidere og sykepleiere. Denne omstillingen bør Namsos ha en plan for.

Jeg tør påstå at foreldre og barn er opptatt av gode, trygge barnehageplasser med variert tilbud, slett ikke om barnehagen er kommunal eller privat.

Kommunestyrepolitikerne burde være mer opptatt av kommunens økonomi og drift, da bygger man ikke en ny stor barnehage når behovet ikke er der- så enkelt! – men kanskje for noen så vanskelig?

Kommentarer til denne saken