Gå til sidens hovedinnhold

Namsos min by hvor går du?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det valgte kommunestyres flertall har bestemt at byens Samfunnshus skal «saneres» i samsvar med kommunens rådmann/nu direktør og den valgte ordførers klare ønske, men uten at det er vist frem noe alternativ hva som skal komme i stedet.

Jeg kan ikke erindre at Samfunnshusets skjebne var tema før og under siste kommunevalg, og det virker jo litt underlig at man nu, midt i perioden, planlegger fjerning av hele bygget i god tid før neste valg om ca. 2 år!

Det er mulig at jeg har vært forlenge pensjonist og falt ut hva gjelder normal saksbehandling hva gjelder en så pass omfattende og betydningsfull regulering omfattende byens «Rådhus» og «storstue» og midt i kjernen av bysentrum. Og da tenker jeg på uttalelser fra – off nemnder – byens teknisk etat/reguleringsmyndigheter, arkitekter etc. etc. og offentlig bekjentgjort på forhånd og ikke bare med et par avisinnlegg fra direktøren så langt oppfattet.

Det primære behov for å «angripe» bestående bygning tror jeg ligger i manglende og bekvemmelige kontorplasser til ansatte, hvilket jo er forståelig. Mitt inntrykk er at kommunens ansatte er spredd på utallige plasser i byen. Noen skal visst flyttes i nær fremtid til Namdalshagen. For menigmann, som trenger mulig bistand fra kommunen, er det ikke greit å vite hvor rette saksbehandler befinner seg. En samling vil være på sin plass!

Kontordelen i nåværende bygg ligger vendt mot øst/Nexanstomta og kan umulig tilfredsstille dagens behov for moderne og praktiske arbeidsplasser for mange ansatte. Bygget synes å være «hengt på» resten av bygningskomplekset (eller omvendt?) og er kjedelig å se på.

Etter mitt syn, som jeg ikke kan se er nevnt, er det denne delen av bygget som burde rives – snarest mulig –. Men på forhånd bør det utlyses til eks byens mange arkitekter forslag til et nytt bygg «hengt» på det gamle» og da tatt i bruk både ny høyde og bredde utover mot Klingaveien og, hvis behov, også ut mot det tidligere postkontor. Det må da på forhånd fra kommunens administrasjon være utarbeidet utkast til hvilke behov byggets skal tjene. Her er mulighetene mange.

Kommentarer til denne saken