Sagaen om Namsosbanen har vært lang. Nå tas strekningen ut av det nasjonale jernbanenettet. Bane NORs utregninger viser at det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt å gjennomføre tiltak som gjør det mulig med togtrafikk på Namsosbanen.

Samfunnsøkonomisk ulønnsom?

Manglende regionalpolitisk vilje er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Den manglende politiske viljen i Namdalen har bidratt til at Namsosbanens nå tas ut av det nasjonale jernbanenettet. Det er svært beklagelig.

Næringslivet har heller ikke vært spesielt opptatt av de potensielle mulighetene med Namsosbanen. For noen har sporet sogar vært til hinder for utbygging. En ser andre steder at innovasjoner ofte skjer der utfordringer snus til muligheter.

Samfunnsøkonomisk ulønnsom?

I den ene enden av Namsosbanen er det en dypvannskai. I den andre befinner Nordlandsbanen og E6 seg. Godstransport vil øke markant i framtida. Eksempelvis vil den økonomiske veksten vi ser i landene rundt Østersjøen øke behovet for mer transport i øst-vest-retning. Dypvannskaia i Namsos vil bli øke sin viktighet både for utskiping og innskiping av gods. Særlig hvis den var endestasjon for Namsosbanen.

Skal en oppnå bedre infrastruktur må en i det minste vise vilje. Det har ikke den regionalpolitiske ledelsen i Namdalen gjort på vegne av Namsosbanen. Tonen har vel heller gått i retning nedlegging. Litt underlig blir det da når ordføreren i Overhalla senest i februar ymter om at jernbane-traseen er aktuell i etableringen av en mulig batterifabrikk.

Det saken derimot viser er at vi bør planlegge for det ukjente. Å legge ned Namsosbanen er å gjøre det motsatte. Vi må ruste oss for framtida. Hvem så muligheten for en batterifabrikk for bare ett år siden? Det ligger store muligheter i det grønne skiftet. En ting er sikkert; det blir dyrere å bygge en ny trasé enn å ruste opp den gamle.

Så hva nå? Hva vil skje med Bane NORs areal mellom Grong og Namsos? En kan anta a-t eiendommen er attraktiv. Kan vi få en situasjon hvor eiendomsinvestorer kjøper arealet? Hva med grunneierne som er naboer til jernbanelinja? Uheldig blir det om lokale interesser mister styringen med arealet. Og hvem får nå ansvaret for vedlikeholdet av bruene og tunnelene?

Ifølge Bane NOR vil nytteverdien være større ved å frigi banen til andre formål. Selvsagt hadde det vært flott med en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Grong og Namsos. Det bør vi fått til åkkesom.

En opprusting av Namsosbanen et stort lerret å bleke. Særlig hvis viljen mangler.

Det ble Namsosbanens bane.