Under en laserkontroll i Steinkjer fratok UP en mann i 30-åra førerkortet på stedet etter at farten ble målt i 153 km/t i en 80-sone. Kjøreforholdene var svært krevende og i bilen satt et mindreårig barn. Det fikk ytterligere konsekvenser for sjåføren. «Risikoen barnet er utsatt for gjør at vi varsler barnevernet». Det sa sjef Anders Sjøtrø i UP Midt-Norge til Trønder-Avisa.

Nå vet vi ikke om dette er en vanlig praksis fra politiets side om hendelser i trafikken, men uansett er det grunn til å rose politiet for at de sendte saken videre. Noen kan mene det er for drastisk, men det er verdt å minne oss selv om at foreldre og foresatte har et ansvar for gi barn trygge rammer i sitt liv. Om det ikke skjer, kan barnevernet kobles inn, også etter en hasardiøs kjøretur.

Norge er det landet i Europa med færreste omkomne i trafikken regnet etter folketall. I 2021 var det 87 personer som døde i trafikken. Et historisk lavt tall, men bak tallet er det hele 87 tragedier. I tillegg kommer de mange hundre som blir skadet. På skadefronten er det også mørketall, ettersom skader blant syklister, til fots eller på el-sparkesykkel ofte ikke blir rapport til politiet.

Det er viktig med synlig politi langs vegene. Ofte er kun tilstedeværelsen nok til at trafikkatferden endres til det bedre. Det er mange årsaker til at ulykker oppstår. Et lite sekunds uoppmerksomhet kan få fatale konsekvenser. Dette blir forsterket om sjåføren kjører i ruspåvirket tilstand eller holder høy fart. Slike må lukes ut av trafikken, til sitt eget og andres folks beste.

Politiet har i en årrekke hatt jevnlige laserkontroller i 60-sonen ved Korsen i Namdalseid. En skulle tro at resultatene derfra var avskrekkende, men fortsatt kjøres det for fort der når politiet møter opp. I november i fjor mistet en person førerkortet i 60-sonen ved Bråten barnehage Namsos. 17 andre ble bøtelagt. Politiet mente da det var urovekkende og et ikke akseptabel fartsnivå. Torsdag var de på plass igjen – på samme sted – og bøtela 15 førere. Fartsovertredelser resulterer i saftige bøter, men de kan ikke være avskrekkende nok.

Selv ikke når en kjører ved barnehager, der politiet ofte står med laseren.