Stig Sletner fra Trondheim falt etter et nødvendig ærend på utedoen før han skulle på laksefiske i Namsen. Han ble operert for lårbeinsbrudd ved Sykehuset Namsos. I etterkant av operasjonen var han plaget av store smerter. Han roser de ansatte ved sykehuset for pleien. Han slo seg til ro med at han skulle bli fraktet heim etter sykehusoppholdet.

Det var før regelverket blinket med rød-lysene. Ifølge avdelingsleder Tor Egil Skrødal i Pasientreiser ved Helse Nord-Trøndelag HF, er reglene klare. Han formulerte det slik: Etter at helsehjelpen er gitt, dekkes reiseutgiftene fra behandlingsstedet til oppholdsstedet.

Pasientreiser mente det var ved Grande Gaard i Overhalla.

For Sletner, som ønsket en trygg reise heim, ble opplevelsen med Pasientreiser en uverdig opplevelse. De nektet å frakte han til Trondheim, men som et slags kompromiss, kunne han få skyss til Steinkjer.

Ved utskriving skal Pasientreiser støtte seg på faglig råd fra helsepersonell, men er det sik at disse overprøves hvis utgiftene stiger? Det er betimelig å spørre hvor de setter grensene: Både når det gjelder avstand og hvilken helsetilstand pasientene er i, når de skrives ut? I tilfellet med Sletner var han preget av smerter. Og etter heimkomst er han avhengig av assistanse fra hjemmehjelp.

En må kunne spørre hva som er logikken ved at pasienter skal sendes til siste oppholdssted. For laksefiskeren ble det definert som Overhalla. Hva om han hadde bodd i Grong, hadde de samme reglene tredd i kraft da? Her er det tydeligvis en gråsone all den tid han kunne tilbys skyss til Steinkjer.

Personer som har vært gjennom traumatiske opplevelser må behandles med større respekt enn som var tilfelle med Sletner. 60-åringen skal ha ros for at han er så åpen rundt sine opplevelser. Pasientreiser slår fast at de som offentlig instans er nødt til å følge regelverket, for alle skal bli behandlet likt.

Av og til er det slik at ikke alle kan behandles likt ut fra gitte situasjoner. Det er nettopp da sunn fornuft er et nyttig verktøy. Helseforetaket og Pasientreiser bør gå noen runder internt.

Er det slik de vil framstå?