Særlig for unge i etableringsfasen, både med og uten barn. Næringslivet jobber på spreng for ha attraktive arbeidsplasser og skape videre vekst. Både kommunen og næringslivet har en målsetting om tusen nye innbyggere i kommunen på få år, det såkalte +1000 prosjektet. Det er jo nettopp dette å spille på lag og utnytte styrkene til hverandre, som driver samfunnet fremover.

Vi som er lokale politikere har et særskilt ansvar og plikt å jobbe mest mulig for og gjøre kommunen til en bedre plass å bo og leve i, ta kloke valg og utvikle kommunen framover i takt med næringslivet. Vi skal reflektere innbyggerne og gjøre oss verdig tilliten vi fikk av de som stemte på oss. Enkelte ganger må man si nei til prosjekter, det kan det være gode grunner til. Men i veldig mange tilfeller, så er det handlingsrom innenfor planer og regler, som gjør at man kan si ja. De fleste som søker om prosjekter i Nærøysund har godt begrunnede søknader, siden de ønsker å bidra til utvikling og trivsel i kommunen.

Da er det beklagelig hvis du ser på protokollene ifra utvalget natur og næring i Nærøysund kommune, der sitter vi lokal politikere som nettopp skal legge rette for vekst og utvikling i kommunen. Istedenfor å finne løsninger og se muligheter virker det som enkelte partier er mest mulig opptatt av å finne mulige grunner til å gi avslag til både næringsliv og innbyggere.

Istedenfor å finne løsninger og se muligheter virker det som enkelte partier er mest mulig opptatt av å finne mulige grunner til å gi avslag til både næringsliv og innbyggere.

Morten A. Haugerøy, leder Nærøysund Frp

Et annet problem som også ofte gjør at det blir avslag ifra utvalget eller bidrar til dette, er de såkalte LNFR-områdene, de som skal beskytte landbruk, natur, fritid og rein interessene i kommunen. Skal du bygge for eksempel en ny bolig i nærheten eller i disse områdene, selv om området har vokst igjen, det ikke har blitt drevet landbruk der på en mannsalder og det ikke har gått en rein der siden istiden, er det nesten bestandig nei å få ifra utvalget med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i spissen. Helst med en begrunnelse at det kan en gang i framtiden bli mulighet for å dyrke villjordbær der, kanskje er det røsslyng der, eller at det kanskje blir reindrift i området igjen ved neste tusenårsskifte. Disse LNFR-områdene dekker mesteparten av kommunen vår, å ikke bare langt oppi fjellet og der det er gårder.

Det sies nei til bygging og utvikling rundt om i hele kommunen av den minste grunn. Hvis man går inn og ser på protokollene ifra natur og næring i Nærøysund kommune kan du se på hvordan vi i Nærøysund FrP foreslår gang på gang, ja til bygging og vekst, og da med et godt saklig og formulert forslag. Der vi bruker fornuften vår, framfor å si nei bare på prinsipp. Men vi blir nedstemt nesten hver gang av de fleste andre partiene med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i spissen.

For dere innbyggere som vil ha boligbygging, vekst og en framtidsrettet kommune, gå inn på protokollene til utvalget som ligger ute på kommunen hjemmesider å se hvilke politikere som jobber for dere og hvem som jobber imot dere.