Kunnskapsministeren lanserte gladsaken om at nå skal alle pedagoger i skole og barnehage bli prioritert i vaksinekøen. Thats too late Guri! Mange lærere i skoleverket er godt voksne mennesker som allerede er vaksinerte i de naturlige vaksineringskøene i sine hjemkommuner. I tillegg presiserte hun at det er kommunene selv som skal vurdere om de vil omprioritere! Som om kommunene sitter med hendene i fanget og tenker at det skal bli gøy å finne ut hvilke yrker de ulike innbyggerne våre har……

Den andre gladsaken kunnskapsministeren kom opp med er en gammel Venstre sak. Nå skal nemlig ungdommene selv bestemme hvilken videregående skole de skal gå på, dette kalles «fritt skolevalg». Det frie skolevalget er fritt for de ungdommene som har gode nok karakterer til å velge, de andre ungdommene må ta til takke med andre og kanskje tredjevalget sitt. Hvilket valg er det Guri?

Arbeiderpartiet vil la fylkene selv bestemme hvordan opptak til videregående skoler skal foregå, vi mener at karakterbasert opptak kan føre til at elever med dårlige karakterer tvinges til å flytte for å begynne på videregående skole. I tillegg frykter vi at dette vil medføre sentralisering og nedleggelse av skoler i distriktene, samt skape større forskjeller. En slik politikk som det liberalistiske partiet Venstre ønsker, kan føre til A og B skoler, der de med de beste karakterene går på A skolene og de andre på B skolene. Hvor vil lærerne undervise, er det neste spørsmålet?

Arbeiderpartiet mener at det er fylkene selv som må avgjøre dette, landet vårt er så ulikt, slik at modellen for nærskoleprinsipp eller «fritt skolevalg», må bestemmes av fylkespolitikerne som kjenner sitt fylke best.

Jeg er lærer på en distrikts skole, der vi er så heldige at elevene kommer fra nærområdet vårt. Det gjør at elevene stort sett kjenner hverandre, slik at tryggheten i klassene er enklere å etablere. Læringa som foregår i klasserommet, har jeg klokketro på. Undervisninga blir differensiert etter elevenes behov og ståsted, og de mange hybelboerne på vår skole blir godt ivaretatt. Derfor vil Arbeiderpartiet jobbe aktivt mot såkalt fritt skolevalg. Jeg er redd en slik modell vil gå utover distrikts skolene, noe som vil medføre flere hybelboere i en alder av 16 – 19 år. Forskning viser at det er flest skolesluttere blant hybelboere. Slå derfor ring om nærskoleprinsippet og stem Arbeiderpartiet til høsten!

Lukta av sperregrensa kan føre til desperasjon, det viser både gladnyheten om vaksinering av pedagoger som ikke er en reell nyhet og kravet om fritt skolevalg, som regjeringspartiet Krf også er motstander av. Det blir ikke flertall for dette kravet denne gangen heller.