Han ble overlatt til seg selv i en så sårbar situasjon. Etter at han kom til Unicare Helsefort i Rissa satte han seg ned og skrev et åpent brev til helseetaten i Overhalla kommune. Han tok utgangspunkt i sin opplevelse og stilte flere spørsmål. Ikke bare på vegne av seg selv, men av andre som blir akutt rammet av alvorlig sykdom.

Over 4.000 mennesker leste innlegget til Knutsen på NAs nettavis. Det viser bare hvor mye helse, beredskap og sikkerhet i hverdagen betyr for folk flest.

Kommunalsjef helse og omsorg i Overhalla kommune, Bente Eidesmo, beklager det som skjedde i et intervju med NA. Hun fastslår at slikt skal det ikke være og at etaten er oppriktig lei seg for hva som skjedde. I etterkant vil de stramme inn på rutinene slik at ingen andre skal komme opp i liknende situasjon som den Knutsen opplevde.

Overhalla kommune har en meget god eldreomsorg og har prioritert å legge til rette for personer som trenger kommunal bistand om helsa skulle svikte. Derfor er det ytterst sjelden at pasienter som bli utskrevet av sykehuset opplever det Knutsen erfarte. Til vanlig har de et kommunalt mottaksapparat i beredskap. For en rekke sykehus er det et stort problem at ferdigbehandlede pasienter ikke kan sendes tilbake til sine heimkommuner. På dette området er overhallingene av de beste i landet.

Men uansett hvor gode rutiner Overhalla kommune har, kan feil oppstå. Derfor var det helt riktig av Knutsen å forfatte et leserinnlegg. I sommer har NA også publisert saker hvor pasienter har vært svært misfornøyde med pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag. Selvsagt finnes det offentlige klageinstanser, men dessverre er det ikke alle som oppnår å bli hørt eller tatt på alvor. Noen velger derfor å gå ut i offentligheten, noe som er prisverdig.

Les også

Er dette måten dere behandler en slagpasient på, Overhalla kommune?

Mediene har en viktig rolle i samfunnet. En av de viktigste områdene er at det skapes arenaer der folk kan uttrykke sine meninger, og ikke bare politiske meninger. Det er viktig at folk flest sitt forhold til eksempelvis offentlige myndigheter, kommunale- og statlige tjenester blir belyst. Det gir rom for redaksjonelle oppfølging. Leserinnlegget fra Knutsen og fra andre namdalinger som NA har publisert, er viktige bidrag til å bedre tjenestene, til større åpenhet og respekt i samfunnet. Stemmene til dem som kjenner på utfordringene, er de viktigste korrektivene for oss alle.