Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har latt drivstoffprisene fyke til værs uten å foreta seg noe som helst. Han kunne ha senket avgiftene eller innført kompensasjonsordninger som treffer godt for næringslivet. Kan næringsminister Vestre overbevise Slagsvold Vedum om at staten må gripe inn for å bistå bedrifter i distriktene?

Det håper i alle fall ledere i transportnæringa i Namdalen. Daglig leder Erik Flasnes i Flasnes Transport AS er en av dem som ga et klart bilde i NA på hva som er i ferd med å skje: «Det er distriktene som må lide, og det blir bare verre og verre å bo langt unna sentrale strøk.» Dette er han ikke alene om å mene. For distriktspartiet Sp må dette være vondt å høre. Bedre blir det ikke av at Flasnes mener at regjeringa framstår handlingslammet.

Hans bedrift må, som andre, skyve en del av de økte kostnadene over på kundene. Selv om de har forståelse for det, er det også der en økonomisk smertegrense.

Marius Hojem, daglig leder hos Namsos maskin og gjenvinning, føler sterkt på usikkerheten som råder. Hans bedrift er tilknyttet Maskinentreprenørenes forbund. De har oppfordret sine medlemmer å snakke om problemene med politikerne. Å holde politikerne orientert om status i det lokale næringslivet er bestandig klokt. Likevel er det rart om ikke de kjenner til problemene som råder. De har nok også signalisert hva som er i ferd med å skje på grasrota oppover i partiapparatene.

Historisk er det få partier som har vært dyktigere til å lytte til grasrota enn nettopp Sp. Det er ikke uten grunn at de fikk 138 ordførere etter siste kommunevalg i 2020. Lokalt har de alltid vist seg styringsdyktig og løsningsorientert. Dette kan fort brytes ned om Sp som styringsparti i regjering ikke leverer varene.

Å sende regninga til folk flest og skjerme staten, som i tillegg tjener grovt på økt salg av gass, er ingen god oppskrift på å oppnå tillit.