Gå til sidens hovedinnhold

Dramatisk EØS-strid i LO

Artikkelen er over 7 år gammel

Fellesforbundets Arve Bakke tordner mot nei til EØS-fløyen i LO, som han mener er på en akademisk avsporing. Men Bakke kan faktisk tape saken på kongressen.

(Siste)

– EØS-motstanderne driver på med sitt. Men denne helgen har det pågått et landsmøte parallelt med LO-kongressen, der alt vi står for blir utfordret, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Han sikter til Høyres landsmøte, og slår fast at en borgerlig regjering er en større trussel mot norske arbeidstakeres rettigheter enn EØS.

EØS-avtalen er blant sakene som virkelig skaper temperatur under LO-kongressen. Det var ventet at kongressen kunne samles rundt LO-sekretariatets innstilling, som er et EØS-kritisk kompromiss. Her tas ikke arbeidslivet ut av EØS-avtalen. Avtalen skal stå seg med en rekke skjerpede forutsetninger. Blant annet heter det at vetoretten må brukes mot EU-direktiver som svekker arbeidstakernes rettigheter. En konvensjon fra FNs arbeidsorganisasjon ILO skal dessuten ha forrang over EØS-avtalen.

Men det er ikke usannsynlig at EØS-motstanderne kan vinne fram med et langt mer radikalt forslag.

Vil ha arbeidslivet ut

Fagforbundets Kjellfrid Blakstad gikk nemlig på talerstolen og opprettholdt forbundets forslag om at arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter må ut av EØS-avtalen. Bare slik kan den norske arbeidslivsmodellen opprettholdes, mener forbundet. Dette berører en av de fire frihetene i avtalen, og anses som en umulighet av EØS-tilhengerne. Et nei til EØS fra LO, eller krav om å ta arbeidslivet ut av avtalen, vil være en gavepakke til Høyre i enhver arbeidslivsdebatt med Ap, er gjennomgangstonen.

Det mektige Fagforbundet med sine 88 delegater trenger bare i overkant av 60 flere stemmer for å få gjennomslag under tirsdagens votering. Fellesforbundets Arve Bakke, som organiserer mye eksportrettet industri, raser over det han kaller en akademisk avsporing.

– Sekretariatet sier jo i sin innstilling at det vi står for i arbeidslivspolitikken i dag, at slik vi vil ha det i Norge i framtiden og slik vi har det i Norge i dag, ja det skal ha forrang over EU-direktiver som strider mot dette, sier Bakke til ANB.

Har vunnet slagene

– Så påstår noen noe annet. Men norsk høyesterett har avvist det, ESA har avvist det. Vi har vunnet de viktige slagene mot arbeidsgiverne innenfor rammene av EØS-avtalen, understreker han.

Han mener kongressen burde fokusere på det han kaller den egentlige og reelle trusselen, nemlig en borgerlig regjering.

– Endringene som Bondevik 2-regjeringen prøvde seg på, alt dette vil komme på nytt. Det betyr økt bruk av midlertidige ansettelser og svekket stillingsvern. Økt bruk av pålagt overtid. De har oppe til diskusjon selve lønnsgarantiordningen, som er pengene vi skal få hvis bedriften går konkurs. De diskuterer sykelønnsordningen og IA-avtalen. Alt handler om en svekkelse av arbeidstakersiden, mener Bakke.

– Hvorfor skal vi heller ta en debatt om tenkte direktiver i framtiden. Det er for akademikere, ikke for de som betaler lønningene våre, medlemmene, legger han til.

Delt kongress

LO-nestleder og lederkandidat Tor-Arne Solbakken prøvde å dempe EØS-motstanden under sin tale.

– Vi bekjemper sosial dumping innenfor EØS, og de som ønsker fri flyt av det kan slås tilbake, slo Solbakken fast.

Solbakken pekte også på at arbeidsgiverne har tapt en rekke slag, selv om Norge er med i EØS. Det være seg saken om ID-kort i renholdsbransjen eller da LO, Fellesforbundet og staten knuste NHO og verftene i verftssaken i Høyesterett.

Men det finnes mange langt mer EØS-kritiske delegater på LO-kongressen som vil sørge for en heftig debatt rundt EØS-avtalen.

– Det er behov for å gå et stykke lengre enn sekretariatet. Det er kongressens oppgave å vise mot og gå lengre enn sekretariatets innstilling, repliserte El & It-forbundets Jan Olav Andersen fra talerstolen.

Roy Pedersen fra LO Oslo kontret med at EØS-avtalen fungerer som et ekstra NHO og høyreparti i norsk arbeidsliv.

Det blir spennende nok når saken skal opp til votering tirsdag. (ANB)

Kommentarer til denne saken