(Siste)

Et stort flertall frykter en negativ utvikling i norsk økonomi det neste året.

Det viser Finans Norges forventningsbarometer, som presenteres tirsdag.

Tiltroen til norsk økonomi har bare vært lavere i 1991, under bankkrisen.

- Deler av norsk industri opplever tøffe tider, og vi ser tegn på at arbeidsledigheten stiger i deler av landet. Dette får mye oppmerksomhet og påvirker stemningen og framtidstroen blant folk, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon i Norge.

Finans Norges barometer for tredje kvartal er basert på telefonintervjuer TNS Gallup har gjort med omtrent 1.000 personer i tidsrommet 6.-12. august.

Et oljeprisfall på 60 prosent det siste året og kraftig fall i oljeinvesteringene i Norge er en viktig grunn til at analytikerne tror norsk økonomi står overfor en vanskelig periode. Det har blant annet fått Norges Bank til å kutte renten flere ganger.

Analytikere forventer også at en eventuell oppbremsing i Kina, og en mulig påfølgende internasjonal nedgang, vil få følger for den åpne og eksportrettede norske økonomien. En slik utvikling kan også holde oljeprisen lav.

- I dag er renten rekordlav, og selv store lån er relativt enkle å betjene. Det ser imidlertid ut til at låntakerne har skjønt at lave renter er et symptom på usikre tider med lavere økonomisk vekst, sier Kreutzer i en pressemelding.

- Dessuten er det også mange med penger på bok, særlig godt voksne og eldre, som nå opplever lav avkastning på sparepengene. Tar vi hensyn til prisstigning og formuesskatt, blir innskuddsrenten negativ. Dette drar også ned deres forventninger til egen økonomi.

De lave forventningene i Norge gir seg også utslag i at man må 17 år tilbake for å finne mindre forskjell mellom forventningene i Norge og i EU. På kontinentet er pessimisme nå i ferd med å bli erstattet av optimisme.

Men ifølge forventningsbarometeret er nordmenn flest mer bekymret på landets enn på egne vegne.

- Vi ser også et betydelig fall i troen på egen økonomi neste år, men her er det likevel fortsatt et markert flertall som tror på uendret eller bedre privatøkonomi, sier Kreutzer.

Barometeret er basert på spørsmål om troen på landets og egen økonomi siste år og neste år. Personene i utvalget blir dessuten bedt om å vurdere om tidspunktet er godt eller dårlig for å kjøpe større husholdningsartikler.

De fem indikatorene slås sammen til en hovedindikator, som i årets tredje kvartal er den femte laveste som er målt siden 1991. (ANB)