(Siste)

– Vi er ikke interessert i å bryte en avtale som er inngått og gjelder helt fram til 2023. Det ville blant annet ført til at staten måtte kompensere 2,5 til 3 milliarder kroner årlig de neste 10 årene. Det er 30 milliarder kroner, sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Venstre (bildet over) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han er saksordfører for representantforslaget til Kjersti Toppe (Sp) og Olaug Bollestad (KrF) om å gi Vinmonopolet salgsrettighetene for alkohol på landets flyplasser.

Mot stemmene til regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, blir det imidlertid vedtatt å utrede ordningen med taxfreesalg med tanke på en mulig overtakelse for Vinmonopolet etter at avtalen med Travel Retail Norway går ut i 2023.

Det var saksordfører Ketil Kjenseth selv som sørget for at KrF og Senterpartiet fikk gjennomslag for denne utredningen under komitébehandlingen.

– Å skrote avtalen med Travel Retail Norway nå er uansvarlig. Da måtte vi utlyst alt på nytt, restrukturert Avinor i forhold til hvordan de utlyser salgsrettighetene på flyplassene og i tillegg måtte vi kompensert for brudd på avtalen. Men å utrede dette med tanke på hva som kan skje etter at avtalen går ut, er et ansvarlig forslag som jeg støtter, sier Ketil Kjenseth.

Det er de juridiske spørsmålene som er det største hinderet i forhold til å overføre alkoholsalget på flyplassene til Vinmonopolet.

– Det er ikke bare å gi Vinmonopolet salget på alkoholsalget på flyplassene. Det må mange lovendringer til og krever både en samfunns- og næringspolitisk utredning slik vedtaket nå legger opp til, sier Kjenseth.

Mens Avinor, som får inntekter av taxfreesalget er knyttet til Samferdselsdepartementet, er de helespolitiske aspektene ved salget lagt under helse- og omsorgskomiteen.

Inntektene til Avinor går blant annet til å sikre drift ved ulønnsomme flyplasser. Det er i realiteten snakk om utleieinntekter som er basert på størrelsen av salget til Travel Reitail Norway. Det er nå oppe i 2,5 milliarder kroner i året (ANB)