Trøndelagsregionen har i dag to spydspisser som langt på vei er i ferd med å imøtekomme disse visjonene. En av disse er Namdalskysten og nærmere bestemt Nærøysund. Kommunen er en av de to største havbrukskommuner i landet og det eksporteres i dag for rundt 5-6 millarder kroner. fra vårt distrikt.

Med havbruksnæringen som lokomotiv har det i området utviklet seg et dynamisk næringsliv med stor energi og økonomisk vilje innenfor mange sektorer. Det kan nevnes prosjekter innenfor videreforedling av sjømatprodukter, sirkulærøkonomi, grønn omstilling, produksjon og bruk av alternative energikilder og elektrifisering av transportsektoren til land og havs. FoU er for mange av disse prosjektene sentralt og det samarbeides med forskningsmiljøer både i Trondheim og resten av landet.

Flaskehalsen for at dette kan bli en virkelig spydspiss for den nasjonale satsingen mot havrommet, er infrastruktur. Vei og spesielt nok elektrisk kraft er den største utfordringen. Det er en dyd av nødvendighet at regjeringen gjør vedtak om at det må settes i gang prosesser som får på plass nok overføringskapasitet av elektrisk kraft til Namdalskysten og som gjør det «spiselig» med lokal produksjon av vindkraft i området.

Folkens dette haster !