Mitt navn er Mathias og på vegne Nærøysund Unge Høyre ønsket jeg i utgangspunktet å fremme dette i åpen spørretime i Nærøysund kommunestyre. Men dette kan ikke vente til mars 2023.

Nærøysund kommune skal være en voksende kommune på alle fronter. Det er ikke å legge under en stol at næringslivet skriker etter kompetanse, og nye arbeidstakere. Det var derfor Nærøysund kommune sammen med næringene i kommunen opprettet +1000 prosjektet.

+1000 skulle være prosjektet ved å få flere til å flytte til Nærøysund og leve sitt gode liv her.

+1000 er et kjempeprosjekt og Nærøysund Unge Høyre setter stor pris på at +1000 legger stor vekt på at unge skal flytte hjem til Ytre Namdal igjen, ikke bare at unge flytter tilbake, men at også at vi får nye fjes til kommunen.

Nærøysund trenger kompetanse på helt nye områder, og som sagt i strategisk næringsplan skal Nærøysund være fremst på Forskning, Innovasjon, og utvikling, derfor jobber næringslivet beinhardt for å få slik kompetanse. Dette gjør næringslivet igjennom arbeidslivsmessen, skolebesøk, sommerjobb, samarbeid med skolene, lærlingeplasser og mye mer.

Det er et stort «men» i dette. Ved siden av at næringslivet går så det suser, sliter Nærøysund kommune med sine kommunale tjenester. Om det er fra skole til helse så er det underbemanning, stort arbeidspress, for lite areal og for store avstander fra arbeidstakeren til lederen. Noe som i seg selv er dårlig for rekrutteringen, men Nærøysund kommune må henge seg på slik privat næringsliv gjør. Rekrutteringsprosessen til kommunen vises ikke noen steder. Fra et ungdomsperspektiv ser det ikke ut til at Nærøysund ønsker at unge skal velge samfunnskritiske jobber, slik som lærere.

Nærøysund kommune trenger nye løsninger i sine tjenester, og dette vet de som jobber på skolene, institusjonene og i de ulike tjenestene best. Jobben fra kommunen må starte, og den må tas på alvor. For om Nærøysund ønsker at vi skal forbli en kommune i stor vekst, med gode tilbud for alle som bor her, må vi jobbe sammen om rekruttering på alle områder, og ikke bare i blå sektor. Vi må arbeide sammen om et felles mål, om å flere hit som vil jobbe som lærere, røktere, sykepleiere og fiskebiologier. Og det viktigste - danne familier og leve livet her.

Spørsmålet vårt til Nærøysund kommune blir derfor:

«Hvordan jobber kommunen i dag med rekruttering innenfor de kommunale tjenestene?»

«Har Nærøysund kommune en rekrutteringsstrategi for å treffe de målene som er satt?»

«Har Nærøysund kommune satt inn tiltak som skal sørge for at de kommunale tjenestene har nok arbeidskraft de neste årene?»

«Hvordan er alderssammensetningen for arbeidstakerne i Nærøysund kommune? Er det sektorer der det er spesielt store demografiske utfordringer?»