RØRVIK: I formannskapsmøtet i Nærøysund ble følgende gebyrendringer vedtatt:

Årsgebyr vann:

  • Abonnementsgebyret for vann økes med 1,4 %
  • Forbruksgebyret for vann økes med 1,4 %

Årsgebyr avløp:

  • Abonnementsgebyret for avløp endres ikke
  • Forbruksgebyret for avløp reduseres med 7,6 %

Årsgebyr renovasjon:

  • Ordinære abonnement økes med 4 %
  • Abonnement med bunntømte/fellesanlegg økes med 1 %
  • Fritid/hytter abonnement økes med 13 %

Årsgebyr slam:

  • Gebyrene for tømming og behandling av slam økes med 5,5 %

Årsgebyr feiing:

  • Årsgebyret for feiing og tilsyn økes med 13 %