Gå til sidens hovedinnhold

Nærøysund - skal være et godt sted for alle!

Nærøysund Frp er fornøyd med neste års budsjett for den nye kommunen. Budsjettet er offensivt, men ansvarlig etter deres mening.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da er årets siste kommunestyre vel overstått i Nærøysund og på dette kommunestyre ble neste års budsjett vedtatt. Et offensivt, men ansvarlig budsjett der det legges til rette for fortsatt gode tjenester og tilbud i kommunen. Det er viktig å finne en balanse mellom det å spare penger og det å spare seg til fant. Utgift til inntekts ervervelse er det noe som heter. Denne balansen føler vi at vi har funnet i Nærøysund.

Det er mye spennende som skjer i kommunen. Det er i år åpnet flere nye barnehager og enda flere blir det neste år. Vi har åpnet en ny skole og vi begynner å finne modellen for drift av den nye kulturkirken. To nye flotte idrettshaller er også under bygging og skal åpnes neste år. Her blir det et stort spekter i tilbud som alle innbyggerne kan nye godt av. I økonomiplanen settes det av penger til oppgradering av enda flere skolebygg og endelig beslutning om hvordan vi skal bygge fremtidens skoler i Nærøysund skal vi ta i 2021. Slike avgjørelser kan man ikke ta lett på. Her kreves det en grundig prosess.

En ting som er viktig i Nærøysund er at alle skal ha råd til å benytte seg av alle de gode tilbudene. Derfor innfører vi søskenmoderasjon på tvers av barnehage/Sfo, søskenmoderasjon i kulturskolen og gratis leie i idrettshallene for barn og unge. På toppen av det hele setter vi av penger til et fritidskort for barn og unge fra familier med lavinntekt.

Alle skal ha det godt i Nærøysund er vårt mål. Vi har et næringsliv i vekst og det skal vi fortsatt ha. Derfor satser vi stort på næringsutvikling, både gjennom økonomiske initiativer og gjennom samhandling. Vi har gode dialoger med næringslivet og forsøker å lytte til deres behov. Det er sammen vi kan fortsette å skape vekst og utvikling i hele kommunen.

Et eksempel på dette er Værum barnehage. Den betyr ikke bare mye for barnefamiliene i Værum krets, men den betyr også mye for næringslivet på Måneset. Selvfølgelig skal vi opprettholde et så viktig tilbud.

Men livet i Nærøysund er mer enn bare jobb og skole. Frivilligheten og organisasjonsarbeidet står sterkt i Nærøysund. Det er fantastisk å se hvor mye frivilligheten bidrar i kommunen. Derfor setter vi av 1 million til tilskudd til frivilligheten neste år. Frivilligsentralene får, i tillegg til den statlige rammen vi sikret dem i statsbudsjettet, 200.000 ekstra, slik at de kan fortsette den gode jobben de gjør. Blant alle de som bruker frivilligsentralene er det også seniorer. Dette er en gruppe vi i Fremskrittspartiet er spesielt opptatt av. Derfor var vi glade for at vi i statsbudsjettet nådde frem med en ordning som ikke bare sikrer at Nærøysund sine 210 enslige minstepensjonister får 5000 ekstra å rutte med, men at alle pensjonister får samme utvikling i kjøpekraft som resten av samfunnet neste år.

I tillegg så har vi i dag vedtatt et budsjett som sørger for at de som har hjelp til bistand fra kommunen, det være seg hjemmehjelp, middagsmat, trygghetsalarm eller andre tjenester og som har lav inntekt, skal betale lave egenandelssatser. De som har stått på og bygd opp det gode samfunnet vi alle nyter godt av i dag skal ikke bli avspist med smuler på sine eldre dager. Det vi også tenker på er at man ikke bare kan drive med reparasjoner av sykdom, vi må også forebygge. Dette gjelder både fysisk og psykisk sykdom.

Derfor satses det kraftig både på hjemmesykepleie, trygghetsalarmer og andre tiltak som kan hjelpe eldre til å greie seg i hjemmene sine lengst mulig. Samtidig så er det et stort løft innenfor rus og psykiatritjenesten. Dette feltet opplever en stor styrking neste år, både innenfor døgnåpent tilbud og psykologi tjenester. Det er dessverre alt for mange unge som faller utenfor i dagens samfunn, denne trenden håper vi å snu.

Vi er stolte over hvordan de ansatte i kommunen, innbyggerne og næringslivet har løst utfordringen i 2020. For det er ikke til å stikke under en stol, at det har vært et krevende år for alle. Men fortsetter vi alle å samarbeide så er vi helt sikre på at Nærøysund skal være en av landets beste plasser og bo.

Helt til slutt, vil vi takke alle våre kollegaer i Nærøysund kommunestyre for godt samarbeide i 2020 som vi håper at fortsetter også i fremtiden. Selv om vi tidvis har noen friske diskusjoner, så har vi en god tone, basert på gjensidig respekt og forståelse. Akkurat slik som det skal være i et demokratisk samfunn.

Vi ønsker alle nærøysundere en god jul og et godt nytt år!

Kommentarer til denne saken