Nærøysund sparer penger på å bli mer miljøvennlige

Neste år bytter Nærøysund kommune ut mange fossildrevne biler med el- og hybridbiler.