Gå til sidens hovedinnhold

Nåtidens «kastrerte hainkatter»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er kanskje litt i overkant vulgært å benevne en gruppe mennesker som «kastrerte hainkatter». Jeg har tro på hvert enkelt mennesker og de menneskerettigheter hver enkelt har, men fra tid til annen må det være lov å synse litt om det som skjer i vårt kjære fedreland. På trøndersk er det lett å forstå hva kastrerte hainkatter er, men i overført betydning er dette en gruppe mennesker som forstår alt og vet hvordan alt skal gjøres, men som ikke kan gjøre oppgaven selv, ei heller ta ansvar for det de mener og foreslår.

Det blir fler og fler i «gruppen» og de påvirker i alle retninger og de får innpass på de mest utrolige steder. I noen miljø liker de å bli oppfattet som influensere (Det passer jo godt i disse influensatider). Skribent i Aftenposten Kjetil Rolness kaller bedrevitere for «kommentariatet». Han synes å mene alle kommentatorene i media – ikke minst i Oslopressen – som hele tiden har svaret på alle utfordringene samfunnet står ovenfor. Alle aviser har sine kommentatorer og det er ikke noe galt i det.

Vi har ytringsfrihet i Norge, og den skal vi kjempe for om verne om. Jeg syns imidlertid at samfunnsdebatten i altfor stor grad preges av medias kommentatorer. Innenfor idretten har kommentatorene lange utlegninger om hva som bør gjøres og hvordan. Kommentatorene er med på å hause opp stemningen ved å skape skyhøye forventninger – ofte urealistiske. I ettertid forteller kommentatorer – også med stor overbevisning – om hvorfor det gikk galt. Jeg har slutte å se på forhåndskommentarer og etterpåklokskap fra medias «flokk» med bedrevitere.

Enhver politisk debatt synes å bli etterfulgt av kommentatorers vurderinger. Det synes å ha blitt en nasjonal etterspørsel etter hva kommentatorer mener om politiske debatter – både om innhold, men ikke minst opp vedkommende politikeres opptreden. Det virker ofte som at kommentatorene setter seg til doms over det som sies og presenteres. Jeg er meget usikker på om dette fremmer demokrati og god samfunnsutvikling. Rådgivingsselskapene ser også dette som en aktuell arena, og et hvert politisk parti er nesten avhengig av rådgivere for å framsnakke sitt eget partis syn og løsninger på samfunnets utfordringer.

Det er ikke forbausende at noen av partienes beste politikere lokkes/fristes av rådgivingsselskap for å få en bedre betalt jobb og for å gi råd i alle retninger til god betaling uten ansvar for løsninger. Jeg syns det er uheldig at politikk rekrutterer personer i stor grad fra rådgivingsbransjer og at rådgivingsselskaper rekrutterer politikere til sin virksomhet. Det blir fort en sammensurring eller samrøre. Etter min vurdering må sentrale stillinger i politikk rekrutteres fra de politiske partiene og miljøer hvor samfunnsutfordringer finnes i praksis.

Konsulentbransjen hører etter min vurdering også – i mange sammenhenger – inn under begrepet ovenfor. De vet best hvordan jobben skal gjøres, foreslår løsninger, men kan ikke gjennomføre jobben. Konsulentbransjer har i meget stor grad fått innpass i offentlig virksomhet. Konsulentrapporter synes å være saliggjørende for alle utfordringer som finnes og skal løses. Konsulentene er ofte tidligere ansatte i de virksomheter som skal gis råd. Betaling og honorering er sikkert et godt grunnlag for god lønn, men løsningene trenger ikke å være bedre dersom virksomhetene selv hadde hatt tid og kapasitet til å gjøre jobben.

Kommunene synes også å ha sluttet seg til bølgen med bruk av konsulentselskaper. Nyttig er det sikkert, men det er trist når konsulentselskaper blir hyret inn for å foreslå endret organisering som senere bidrar til at det kommunale selvstyret blir benyttet til hvordan kommunene skal unngå å oppfylle innbyggeres rettigheter og statlige føringer som innbyggere har rett til.

Det må være tillatt å ytre litt om nåtidens «Kastrerte hainkatter» for en gammel gruppe som i sin yrkesaktive alder også praktiserte som konsulent, dog ved å gi råd til bedrifter i betalingsformidling. Noen kalte det salg av tjenester – dog å ta uten betaling. Jeg har også en fortid som lokalpolitiker og jeg konstaterer med glede at det var lite av disse eksterne rådgiverne på den tiden. Lobbyister var det lite også av, og den lobbyisme jeg erfarte var den vi selv drev overfor Storting, regjering og nasjonale og regionale myndigheter får å påvirke lokale og regionale løsninger. Dette måtte vi gjøre med den kunnskap og kompetanse vi selv hadde. Å leie inn rådgivere var uaktuelt, dog ble det i noen tilfeller kjøpt utredning fra forskningsmiljø for om mulig å forsterke politisk argumentasjon, men ikke fra frittstående konsulentselskap.

Å leie inn frittstående konsulentselskap er en stor trussel for demokratiet og forståelsen av folkestyret. Politiske prosesser om samfunnsutfordringer skal være preget av åpenhet, ærlighet, redelighet og medvirkning fra innbyggerne. Å gjennomføre utredningsprosesser i eksterne selskaper fører ofte til at den samfunnsmessige diskusjonen kommer først etter at selskapet har gitt sine anbefalinger.

Løsningene blir bedre når innbyggernes bidrag og behov synliggjøres og «gjennomsyrer» prosessene. Konsulentselskapenes eventuelle oppgave må være å samle rett og tilgjengelig informasjon og kunnskap som grunnlag for demokratiske prosesser – ikke bare beslutninger.

Kommentarer til denne saken