Gå til sidens hovedinnhold

NAV sitt kutt av tiltaksplasser er uheldig i en tid hvor mange blir «overflødige»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg leser i avisene at NAV Trøndelag har bestemt seg for å kutte nesten 70 tiltaksplasser tilknyttet arbeidsforberedende trening. Det er trist og overraskende at et så viktig tiltak for folk i en sårbar situasjon blir redusert. Spesielt i en tid hvor mange har mistet sitt daglige holdepunkt og levebrød. Mer enn noensinne er det viktig at slike tiltaksplasser opprettholdes og helst skulle det vel sikkert vært flere.

Gjennom ti år i Lysstøperiet Namsos, var jeg arbeidsleder og tilrettelegger for folk som var utplassert hos oss gjennom MN Vekst og REKO. Dette var mennesker i alle aldre, som av ulike grunner hadde falt utenfor arbeidslivet for korte og lengre perioder. Disse ble profesjonelt ivaretatt av nevnte bedrifters jobbkonsulenter og oss som arbeidstrenings-bedrift. Gjennom dette systemet fikk disse arbeidssøkerne tett oppfølging, de fikk utforske sitt potensiale og kartlagt sin arbeidsevne. De hadde et fast holdepunkt i en utfordrende hverdag, hvor de fikk en sjanse, ble sett, oppmuntret og ikke minst fikk utfordret både arbeidsevne og kreativitet. Omtrent 90 % av de som var hos oss gjennom dette systemet, kom seg tilbake i arbeidslivet igjen. Det sier litt om viktigheten av slike tiltak.

I 2013 opplevde jeg selv kursendring i livet. Jeg havnet i NAV sitt system og fikk godkjent omskolering. Som 53-åring i 2017 var jeg derfor nyutdannet lærer, jobbsøker og optimist på at en jobb i grunnskolen hjemme i Namsos måtte være lett å få. Det viste seg imidlertid å ikke være enkelt. Alder og mange studiepoeng etter å ha vært litt vel ivrig i studieårene, så ut til å være mer til hinder enn til hjelp. Med bosted i Levanger ble jeg tatt inn under vingene til FIDES arbeid og inkludering. Der fikk jeg opparbeidet meg nyttig og lærerik erfaring fra «den andre» sida. Som godt ivaretatt arbeidssøker med selvtillit lik null, fikk jeg erfare viktigheten av et profesjonelt nettverk og en jobbkonsulent som banet vei til arbeidslivet.

Det er derfor med stor bekymring jeg stiller spørsmål til om NAV sin prioritering i denne saken er konsekvens-utredet. Jeg er redd for at dette kan komme til å «koste mer enn det smaker», og oppfordrer NAV til å revurdere sitt vedtak. Det er aldri for sent å snu.


Kommentarer til denne saken