Villet politikk? Nei Finn, det er ikke villet politikk å flytte tilbud for å redusere kvaliteten til innbyggerne i Nærøysund.

Les også

Er det en villet politikk at tilbud skal flyttes fra Kolvereid til Rørvik?

Senterpartiet har etter sammenslåingen 1/1-2020 jobbet for at tilbudene i kommunen skal være så gode som mulig og vært med å stemt for på det meste av forslag som er kommet.

Så kan det være at alle forslag ikke blir så gode som tenkt, men vår opplevelse av ledelsen i Nærøysund Kommune er at det hver dag gjøres en jobb som er mer enn forventet av mange.

Hva er så problemet?

Vårt ansvar som politikere er å legge til rette for ansatte i organisasjonen, administrasjonen og kommunedirektør, slik at de har en mulighet til å gjøre den jobben best mulig.

Det legges budsjett og planer for 1 til 4 år frem i tid og de fleste forslag i budsjett og økonomiplan er det enighet om.

Vi har i et trepartssamarbeid og innspill fra Telemarksforskning, hatt en grundig gjennomgang av økonomien i Nærøysund.

Der er det flere punkter som ble strøket og noen ble tatt med i budsjett. Administrasjonen har gjort en formidabel jobb for å finne innsparing som ikke rammer driften, og det må vi som politikere både høre på og være med å diskutere. Det ble ikke enstemmighet i siste budsjett, men det mener jeg ikke rammer kvaliteten på tilbudene til innbyggerne, og det skal det heller ikke gjøre.

Hvordan går det?

Jo, sånn stort sett så mener vi at kommunen går som vi kan forvente etter 1,5 år som gift. Ikke lykkelig enda, men vi mener det holder på å gå seg til.

Utfordringer er det og det ville det vært om vi hadde stått hver for oss også. At Senterpartiet var så veldig glad for sammenslåingen, skal vi ikke diskutere her.

Finn Øseth`s påstander:

Vedtaket om nedlegging av sengeposten ved Nbbs:

Dette er et midlertidig tiltak for å spare penger.

Det er feil slik Terje Settenøy sier at dette var et ønske fra Helse og sosial, men et av flere forslag for å spare penger, som økonomiutvalget (trepartssamarbeidet) og kommunestyret stilte seg bak, etter gode diskusjoner før vedtak. Det er ikke flyttet noe utstyr hverken hit eller dit, og avdelingen er tenkt gjenopprettet innen 5 år, da behovet vil endre seg i fremtiden. Resultatet av nedstengingen har ført til at noen pasienter blir flyttet enten til Kolvereid eller Rørvik, men dette er kun korttidspasienter.

Kjøkken ved sykeheimen på Kolvereid og Rørvik Helsesenter skal utredes og er ikke kommet på bordet til politikerne, men vi tror at dette også vil bli vedtatt etter samme prinsipp, at det blir det som er det beste for innbyggerne.

Ikke til Finn Øsets utspill:

Holdningsskapende arbeid?

Det jeg synes kanskje er aller mest utfordrende i denne sammenslåingsprosessen, er hvor mistrodd vi som politikere er. Uansett vedtak som kommer er det bestandig noen som ikke er enig, og det er demokratiets rett, men at vi som politikere er udugelige og ikke gjør jobben vår, synes jeg rett og slett er trist! Vi legger som sagt i tidligere, til rette for at alle skal kunne gjøre sin jobb ut fra de forutsetninger som vi har, og at enkelte da greier og forsure Facebook og sine omgivelser med usannheter og rykter gjør at den politiske delen av Nærøysund kommer til å bli kraftig redusert i fremtiden.

Ingen vil komme til å stille opp på valglister, hvis dette fortsetter. At det er bare enkelte politikere som gidder å svare på kommentarer og utspill skjønner jeg godt!

Til deg som kommenterer:

Send oss melding, ring oss, kom å snakk med oss, ikke om oss! Da snakker vi respekt for demokratiet!

Godt valg folkens, vi gjør vårt beste