Gå til sidens hovedinnhold

Nei Sp, vi bytter ikke arbeidsplasser i billig sprit!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

I et leserbrev skriver representanter fra Senterpartiet at FrP bytter arbeidsplasser i bytte mot billigere sprit og andre saker som ikke har stor betydning. For det første så har blant annet billigere sprit stor betydning, mer om det senere. Når det gjelder tingrettene så er ikke dette noe vi legger i en byttepott i håp om å få til andre politiske seire, vårt mål er å sikre en best mulig domstolstruktur over hele landet, uavhengig av andre politiske saker.

Norges domstoler fikk for et år siden skarp kritikk av Riksrevisjonen, blant annet fordi de ikke klarer å overholde Stortingets krav til saksbehandlingstid. Riksrevisjonen gir uttrykk for at dette i verste fall truer liv og helse for de involverte. Det ble påvist store utfordringer med dagens organisering av domstolene: Noen domstoler har betydelig overkapasitet, som på grunn av dagens snevre rettskretser ikke blir utnyttet. Dette gjelder først og fremst de minste domstolene. Større rettskretser vil gi mulighet for at oppgaver overføres til domstoler med ledig kapasitet. Samtidig gir den nye strukturen mulighet til å tilby befolkningen nøyaktig like gode domstoler, uansett hvor de bor i landet. Det mener FrP er viktig for rettssikkerheten.

Byttet bort tingretten, fikk spriten igjen?

Senterpartiet legger det frem som at om tingretten blir slått sammen i en større administrasjon så kan den til enhver tid sittende administrasjonen velge å legge ned rettsstedene slik som for eksempel Namsos.

Det stemmer ikke, blir det vedtatt en ny domstolstruktur så er det Stortinget som bestemmer hvor det skal være rettssteder, ikke administrasjonen. FrP kommer aldri til å godta en løsning som overlater noe så viktig til byråkrater som skal balansere et budsjett.

Enda er ikke forhandlingen med regjeringspartiene avsluttet i denne saken, men siden Norsk Dommerforening støtter reformen og representanter for de fleste tingretter også er enige i at det trengs en strukturering. Så tror vi på at vi skal finne en god løsning, når vi får satt vårt avtrykk på den. Så over til sprit. Hvordan er det mulig å sette billigere sprit opp mot arbeidsplasser? Er det en ting 2020 har vist oss, så er det at grensehandelen er mye høyere enn vi har trodd. Mange butikker har opplevd omsetningsvekst på opp til 80 prosent i år. Mange tusen nye arbeidsplasser har oppstått, de fleste av disse i distrikts-Norge, ikke i Oslo.

Et av våre mål med å kjempe for lavere avgifter, er at vi skal beholde disse arbeidsplassene også i fremtiden.

Hadde Senterpartiet virkelig vært opptatt av arbeidsplasser i distriktene, så hadde de stått skulder til skulder med oss i denne kampen, i stedet for å stemple det som uviktig. Så vi vil oppfordre Senterpartiet til å slutte å spre skremselspropaganda i et forsøk på å sanke stemmer med frykt, men heller se på hva som i realitetene skaper arbeidsplasser i distriktene. For skal dere virkelig støtte næringene i distriktene, så bør dere signalisere støtte til FrP sitt alternative statsbudsjett. Det er nemlig fylt med distriktspolitikk som faktisk virker.

Kommentarer til denne saken