Mye har skjedd på vindkraft-fronten i senere tid. Eller er det riktigere å si ingenting?

I 2019 ble alle vindkraftsaker lagt på is av Stortinget. Så godt som alle partier var enige om at det hadde vært store mangler i saksbehandlingen i vindkraftkonsesjoner som var gitt de siste 20 åra. Et nytt system og nye kriterier som tok mer hensyn til natur, lokalmiljø og lokaldemokrati måtte på plass. NTE håpet at de likevel kunne bygge YV2, men måtte gi tapt da de av ulike årsaker ikke fikk fornyet konsesjonen på overføringslinjene mellom Kolsvik i Bindal og Ytre Namdal.

Siden da har ikke Stortinget foretatt seg noen ting. Riktig nok har NVE kommet med forslag til retningslinjer, men Stortinget har ikke engang sendt det ut på høring, så faktum er konsesjonssystemet er uendret.

Så ble det krig og høye energipriser. Regjeringen tror kanskje at mer vindkraft på land vil gi lavere priser i det europeiske strømmarkedet? De har i hvert fall gitt beskjed om at konsesjonssaker igjen skal behandles. Da må de nødvendigvis behandles etter gjeldende lov, selv om de snakker om lokalt veto og hensyn til natur. Gjeldene rett er akkurat som før. Dette betyr i klartekst at kommunen ikke har annet enn høringsrett etter at de har gitt tillatelse til utredninger. Fra da av er det NVE som tar alle beslutninger. Dette bekreftes av advokat Chirsti Erichsen Hurlen som er advokat i advokatfirmaet Lund & Co. (Kommunedirektørens innstilling) og av NVE.

Midt i dette står Nærøysund kommune foran dette avgjørende valget. NTE er på ballen. De var aktive deltakere i tre formannskapsmøter på rad. I det tredje vedtok formannskapet at NTE kunne starte utredningene for et nytt kraftverk på YV - YV2.0. Riktig nok vedtok de at de «vil gi et tydelig signal på at kommunen forbeholder seg retten til å stanse prosessen også etter at samtykke er gitt». Det er dessverre en rettighet de ikke kan gi seg selv.

Saken skal opp i kommunestyret 8. desember. Kommer kommunestyret til å sette seg selv på sidelinjen?