LEKA: – Vi er veldig glade for dette vedtaket og at konklusjonen ble som den ble. Det kan tyde på at også vi er blitt hørt i denne saken og at våre meninger er tillagt vekt.

Det er generalsekretær i Norsk ornitologisk forening (NOF), Kjetil Aadne Solbakken, som forteller dette. Solbakken sier videre at det fort kunne ha tippet den andre vegen, gitt det knappe flertallet imot etableringa.

– Dette er jo et utrolig viktig område. Sjøfugler sliter og er i tilbakegang, og Sklinna er jo et unikt sted for fuglene.

Generalsekretæren har tidligere uttalt at det er «direkte skremmende» at Leka kommune i formannskapet ga tillatelse til etableringa. Han mente den gang at det var en«uansvarlig og kunnskapsløs måte å forvalte kjempestore naturverdier på».

– Nå er jeg veldig fornøyd med at 8 mot 7 i kommunestyret i Leka ser på saken på samme måte som NOF.

Fra ja til nei – hvordan?

Mari-Anne Hoff fra Sosialistisk Venstreparti var den som veltet saken for administrasjonen og oppdrettsselskapene gjennom sitt nei i torsdagens kommunestyre. Dermed ble et ja i formannskapet til nei i kommunestyret.

– Hva skjedde?

– Jeg ble ansett som inhabil i behandlinga i formannskapet. Da trådte en vara fra Arbeiderpartiet inn for meg. Han stemte ja. Når jeg så ble ansett som ikke inhabil forut for behandlinga i kommunestyret, med 8 mot 7 stemmer, var det klart at det kom til å bli et nei til forslaget fra administrasjonen.

Hoff forteller at SV er klar på at de ikke ønsker at oppdrettsanlegg så nært et Ramsar-område – som er så viktig for sjøfuglene som hekker der.

– Jeg har et inntrykk at noen tror de kan regne seg fram til hvilke konsekvenser et slik anlegg har for fuglelivet på Sklinna, og jeg synes det er rart at noen mener at en slik etablering ikke vil påvirke fuglene.

Hva skjer videre?

Lokalitetssøknaden fra Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS blir nå sendt videre til Trøndelag fylkeskommune for videre behandling. Fylkeskommunen er bevilgende myndighet.

– Jeg tror nok at akkurat denne saken er såpass viktig og også såpass kontroversiell at den ikke bare vil bli behandlet administrativt i fylkeskommunen, men bli løftet til politisk behandling, forteller leder for hovedutvalget for næring, Terje Sørvik.

Sørvik forteller at fylkesutvalget vil få søknaden på sitt bord om ikke så lenge.

Avgjørelser i fylkeskommunen kan påklages, og eventuelle klager på vedtak blir til slutt sendt til Fiskeridirektoratet.