Folk må få elske hvem de vil, mene hva de vil, tro på hva de vil og ytre seg fritt. Alle skal være velkomne i Nærøysund, det skal vi så klart signalisere.

Men å heise prideflagget i alle kommunens flaggstenger en hel måned slik Senterpartiet foreslår, er ikke måten å gjøre det på.

Pride er arrangert av organisasjonen Fri, en organisasjon som har en egen politisk plattform og som driver aktiv lobbyvirksomhet i mange land. Ikke bare for homofiles rettigheter, men også for kjønnsendrende behandling av barn og legalisering av sexsalg, med mer.

Det er derfor mange aspekter med denne organisasjonen som mange av innbyggerne i Norge ikke nødvendigvis støtter, eller ønsker å stille seg bak.

Et av argumentene mot å bruke kommunens flaggstang til å heise regnbueflagget, er derfor at det sender et politisk signal som ikke alle vil stå inne for. Man kan velge å se på flagget som et symbol på inkludering og likeverd, noe vi alle kan være med på.

Les også

Prideflagget bør heises i hele juni i Nærøysund

Men så ligger det også den del politikk bak flagget, og når jeg går inn og ser på hva organisasjonen Fri står for, er det så mye som vi er på kollisjonskurs med.

En av grunnene til at jeg mener at på offentlige bygninger er det bare nasjonens og kommunens offisielle flagg som skal vaie, er at alle kommunens bygninger skal være samlende. Her skal alle innbyggerne føle tilhørighet. Uansett hvilke religioner, seksuelle preferanser, kjønn eller politisk overbevisning man har.

Det norske flagget symboliserer noe alle nordmenn kan samle seg under. Det vil ikke nødvendigvis være slik med alle andre flagg? Flagget skal være samlende, ikke splittende. Det er nettopp derfor det har vært en streng lov i mange år. Det er kun det norske, samiske og kommuneflagget som skal henge på offentlige flaggstenger.

Slik mener jeg det fortsatt bør være.