Det kan være alt fra å sitte i styret i borettslaget, idrettsklubben eller jobbe noen timer som ekstravakt på butikken hvis helsen tillater det. Tidligere var fribeløpet vesentlig høyere, men det ble redusert under den rødgrønne regjeringen.

Nå ønsker dagens regjering å kutte ytterligere i fribeløpet. Dette er Fremskrittspartiet imot og vi vil advare mot dette usosiale forslaget. Selv om en ikke har helse til å arbeide så har mange helse nok til å kunne bidra i samfunnet. At regjeringen foreslår å kutte her er smålig og vil ikke få støtte fra Fremskrittspartiet