(Trønderdebatt)

Trønderavisas sjefredaktør Sivert Rossing vil ha en diskusjon om oppløsning av Trøndelag fylke, bare to år etter at dagens felles fylkesting ble valgt av velgerne. Vi har ikke registrert noe rop om reversering av fylkessammenslåingen blant folk. Og heldigvis er det heller ingen fylkestingspolitikere, uavhengig av parti, som har ytret ønske om det.

Nå bør tiden heller være inne for å konsentrere oss om hvordan vi skaper et best mulig fylke for våre innbyggere i nord og sør. Det er muligheter for et samlet Trøndelag til å utnytte handlingsrommet, slik at pengene kan brukes til best mulig veier og skoler. Den jobben er ennå ikke gjort.

Les også

På tide å ta Nord-Trøndelag tilbake

Ingenting har skjedd i Trøndelag etter fylkessammenslåingen, skriver Rossing. Og overser at historiens største veisatsing, oppgradering av E6, er i full gang. Når redaktøren savner penger til fylkesveiene, samtidig som han roser bygging av nye kontorer, så må man spørre om hva Trønder Avisa mener er viktig for folk.

Ingenting har visstnok skjedd på de videregående skolene heller. Til tross for at andelen som fullfører videregående skole har økt med nesten åtte prosentpoeng. Riktignok skyldes det nok mest Solbergregjeringens skolepolitikk, men også fylkeskommunen har gjort en god jobb med skolene.

Rossing har rett i at vi har problemer i kollektivtransporten, og særlig i skoleskyssordningen. Dette er til dels et politisk ansvar fordi maktpartiene på Fylkestinget kuttet rammene for distriktsanbudet. Og her kommer vi til kjernen i Høyres kritikk mot Rossings forslag om oppløsning. Han inviterer til en debatt som vil ta oppmerksomheten bort fra politiske forskjeller. Opposisjonen med Høyre i spissen ønsket større ressurser til kollektivanbudet. Og vi har år etter år foreslått å bruke mere penger på fylkesveiene. Begge deler er viktig for å knytte det store fylket sammen. Men når Arbeiderpartiet og Senterpartiet kutter i samferdsel, og bygger kontorer i stedet, er det et politisk ansvar. Det holder ikke å skylde på fylkessammenslåingen, som Rossing gjør.

Skal vi få vekst og fremgang i hele Trøndelag må vi naturligvis kjempe for arbeidsplasser slik som på Nortura i Steinkjer. Men mye viktigere enn å bekjempe nedleggelser er det å heie på de som skaper nye arbeidsplasser og å legge til rette for dette gjennom et bedre veinett, gode kollektivløsninger og en skole som utdanner elever med den kompetansen som næringslivet etterspør.

En oppløsning av Trøndelag tilslører, men løser ingen problemer. Det vil nok noen av de fylkene som nå diskuterer oppløsning også oppleve. Som Finnmark. De risikerer at Alta og flere andre kommuner forlater fylket og går til Troms hvis Finnmark blir eget fylke igjen. Det samme kan skje i Trøndelag. Det er ikke gitt at alle tidligere nordtrønderske kommuner velger Nord-Trøndelag hvis Trøndelag skulle bli splittet.

Nå må vi slutte å drømme om at alt var så mye bedre før. Vår jobb er å skape et nytt og bedre Trøndelag.