Neida, Odd Erling Brøndbo, det var slett ikke valgflesk fra Arbeiderpartiet da vi før valget i 2019 la fram tanker om hvordan Øra kan utvikles til det beste for innbyggerne i kommunen. Jf. ditt leserinnlegg i NA 5. mai.

Les også

Høknesøra friluftsområdet – bare valgkamputspill?

I juni får kommunestyret en egen forvaltningsplan for Høknesøra til behandling. Det er nemlig miljødirektoratet og ikke Namsos kommune som er grunneier på store deler av det aktuelle området – da området er statlig sikra. Derfor må det lages og vedtas en forvaltningsplan før vi kan gjøre noe på området.

Til opplysning, så er arbeidet på campingplassen godt i gang i samarbeid mellom kommunen og MN vekst. Nye benker er på plass og det er en pågående prosess for utvikling av hele området.

Når det er sagt, så ble det i budsjettbehandlingen for 2021 satt av 560 000 kroner til et toalettbygg. Siden forvaltningsplanen ikke vedtas før i juni, betyr nok det i praksis at et nytt toalettbygg vil bli bygget i 2022.

Men jobben med å utvikle Høknesøra er altså i gang, ikke minst også i godt samarbeid med eier og driver av campingplassen, MN Vekst.

Les også

Sånn kan vi tenke oss Høknesøra fritidsområde!