NAMSOS: Onsdag må en mann i 20-åra fra Ytre Namdal møte i Trøndelag tingrett, for tre brudd på Vegtrafikkloven.

Under en kjøretur på fylkesveg 770 i Nærøysund i mai, var han uoppmerksom, ifølge siktelsen fra politimesteren i Trøndelag. Det endte med at han kjørte ut på høyre side av vegen, over en jordvoll og deretter inn i et tre. Bilen fikk moderate skader.

En julikveld ble han stoppet av politiet på samme fylkesveg for råkjøring. Hastigheten ble målt til 121 km/t i 80-sonen.

Samtidig oppga han uriktig personalia, feil bostedsadresse og feil fødsels- og personnummer.

Han fikk ei bot på 16.000 kroner.

Men han har ikke akseptert forelegget, og må dermed møte i retten.

I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 22.800 kroner. Han må også betale saksomkostninger til staten.

Ifølge Autosys (register for førerkort og prikkbelastninger) er mannen oppført med seks aktive prikker. Dette betyr at han ikke får kjøre bil på til sammen ti måneder.

Han pålegges også å ta delvis ny førerprøve for å få tilbake lappen.