NAMSOS: Nå har Trøndelag tingrett dømt en ung mann fra Midtre Namdal til en bot på 12.000 kroner.

Rykket ut

Ei august-natt i år fikk politiet melding om voldsutøvelse på en adresse i Namsos. Det ble også opplyst at det var flere berusede mindreårige på festen.

Operasjonssentralen ga politipatruljen beskjed om å kjøre uttrykning til stedet.

Da politipatruljen kom fra,, var det flere ungdommer som sto utenfor boligen. Etter å ha fått oversikt over situasjonen utenfor boligen, bestemte en politioverbetjent seg for å gå inn i boligen for å få oversikt over situasjonen der.

Blokkerte inngangen

Da han gikk mot inngangsdøren, stilte den unge mannen seg opp foran inngangsdøra og blokkerte inngangen fysisk med kroppen sin.

Mannen stilte spørsmål ved hvorfor politiet skulle inn, og ga klar beskjed om at han ikke ønsket politiet inn i sitt hus med mindre de hadde ransakingsordre eller oppga en grunn. Politioverbetjenten ga han pålegg om å flytte seg slik at han kunne gå inn, men han hørte ikke etter.

I retten har den unge mannen gitt uttrykk for at han ikke hindret eller nektet politiet adgang, men at han kun krevde ransakingsordre eller annen god grunn. Han mener at det var unødvendig for politiet å ta seg inn i boligen.

«Det er åpenbart at tiltalte ved å stille seg fysisk foran inngangsdøren hindret politiet fra å ta seg inn i boligen. Tiltalte handlet aktivt og bevisst for å stoppe politiet fra å ta seg inn. Dette kvalifiserer til å nekte politiet adgang», skriver retten i sin vurdering av skyldspørsmålet.

Resultatet ble altså at den unge mannen ble ilagt 12.000 kroner i bot.