NAMSOS: – Nå skal Nexans-bygget saneres, og området stenges fra uke 43 for å komme i gang med prosjektet, sier Erik Fossland Lænd, som er fungerende teknisk sjef i Namsos kommune, til NA.

Det ble tidligere i år ble vedtatt å rive eksisterende bygningsmasse og å sanere industritomta med tilhørende kaianlegg. Prosjektet skal gjennomføres innenfor vedtatt budsjettramme på 30 millioner kroner.

– Det er avtalt befaring med SG entreprenør AS onsdag for videre detaljplanlegging av gjennomføringa, sier Fossland Lænd.

– Omfattende

Han opplyser at fysisk oppstart av rivinga og overføring av området til SG Entreprenør AS vil skje 1. november, og at rivingsarbeidet vil foregå til mai 2022.

– Dette er et omfattende saneringsprosjekt, sier Fossland Lænd.

– Etter dette vil vi i løpet av 2022 jobbe videre med sanering av tomtegrunn slik at området blir klargjort for videre utvikling, legger han til.

I forbindelse med saneringa blir det ikke mulig å bruke parkeringsplassene utenfor bygget, opplyser kommunen på sine nettsider.

108 tonn med farlig avfall

I forbindelse med saneringa av tomta ble Multiconsult Norge AS tidligere i år engasjert av kommunen for å avdekke eventuelle forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som må håndteres i forbindelse med riving og avfallsdisponering.

I kartlegginga ble det registrert rundt 108 tonn med farlig avfall. Sanering av helse- og miljøfarlige stoffer må utføres i henhold til gjeldende regelverk og av firma med godkjenning for slik sanering. Håndtering og eventuell ombruk må også dokumenteres forskriftsmessig.

– Bygget er stort og det er mye materiale som skal bort. Dette skal også sorteres og bli håndtert riktig, sier Fossland Lænd.