Regjeringen har alltid satset på lærere. Vi har gjennomført en historisk satsing på videreutdanning for lærere, hevet kvaliteten i utdanningene og jobbet for å kvalifisere flere lærere. Vi gjør det fordi læreren – og lærerens kompetanse – er den enkeltfaktoren som betyr mest for hvor mye elevene lærer og mestrer.

Derfor er jeg glad for at over 7000 lærere får tilbud om videreutdanning neste skoleår. Det er tre ganger så mange som fikk tilbud i 2013. Siden da har nærmere 50.000 lærere fått tilbud om videreutdanning. Det er en historisk satsing.

Lærere ønsker å ta videreutdanning. De siste årene har søkertallene vært rekordhøye. Også i år, midt i en svært krevende tid for lærerne, er søkertallene høye. Undersøkelser viser at de fleste lærere som har tatt videreutdanning sier at de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærer mer.

Et bedre tilbud i praktiske og estetiske fag Innen 2025 skal alle lærere i grunnskolen som underviser i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk ha tilstrekkelig med studiepoeng for å undervise i faget. Fra høsten vil rundt 4000 lærere i grunnskolen og videregående skole få tilbud om videreutdanning i disse fagene.

Men regjeringen satser også på de praktiske og estetiske fagene. I 2019 manglet rundt halvparten av lærerne som underviste i praktiske og estetiske fag i grunnskolen formell kompetanse i faget. Vi vil at flere lærere som underviser i disse fagene skal ha formell kompetanse. Derfor øremerker vi 30 millioner kroner hvert år til videreutdanning i praktiske og estetiske fag. Alle som har fått klarsignal av skoleeier, får nå tilbud om videreutdanning i disse fagene.

Regjeringen jobber for en skole der elevene møter dyktige og motiverte lærere i klasserommet i alle fag – en skole der elevene lærer det de trenger for videre utdanning, for jobb og for å bli aktive deltakere i samfunnet. Da må vi gi lærerne muligheten til å utvikle seg faglig, og gi dem den fordypningen de ønsker og trenger.