Nordtrønder døde få dager etter å ha fått koronavaksine – ingen mistanke om sammenheng