Derfor er det viktig at Mattilsynet tar affære når uverdige forhold avdekkes. Etter NRKs bilder fra ulovlige innbrudd i norske svinefjøs, har vi fått en ny debatt om dyrevelferd. Da er det viktig å presisere at norske bønder og norsk husdyrnæring har god dyrevelferd.

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, slår også fast at NRKs bilder ikke er representative for næringen (Adressa 10.6).

Hvert år mottar Mattilsynet over 12 000 bekymringsmeldinger, noe som i 2020, førte til avvikling av 32 dyrehold. Flertallet av disse handlet imidlertid om kjæledyr og ikke om husdyrhold i landbruket. I dyrehold med vanskjøtsel, som omhandler dyr som må avlives eller er døde, utgjorde kjæledyr 2/3 av tilfellene, mens bare ett tilfelle gjaldt svin.

Dette handler ikke om å bortforklare tilfeller av vanskjøtsel, men om å vise et rettferdig bilde av norsk landbruk. Landbruksminister Olaug Bollestad prioriterer dyrevelferd høyt. Derfor er det bl.a. varslet 600 uanmeldte tilsyn gjennom 2021 og 2022. Målet er å øke kunnskapen om dyrevelferden for å kunne bedre rutinene, og dermed dyrevelferden.

Det er viktig at vanskjøtsel av dyr avdekkes. Det vil alltid finnes unntak. Men norsk landbruk holder høy kvalitet og bøndene tar dyrevelferd på alvor.

Les også

Rystet over vanskjøtsel av svin