NTE søker om utslippstillatelse

NTE Energi AS søker om utslippstillatelse i forbindelse med arbeider på Aunfoss kraftverk.