NAMSOS: Vedkommende er innlagt isolert på sengepost og har ikke behov for intensiv behandling, sier kommunikasjonssjef i helseforetaket, Svein H. Karlsen.

Helse Nord-Trøndelag opplyser videre at Sykehuset Levanger har to innlagte pasienter med påvist koronasmitte.